Jump to content

ວິນຍານນິຍົມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ວິນຍານນິຍົມ (ອັງກິດ: Animism, ຝຣັ່ງ: Animisme) ແມ່ນ ຄວາມເຊື່ອທາງສາສະໜາ ເຊິ່ງນັບຖືຜີສາງນາງໄມ້ ໂດຍເຊື່ອວ່າ ສິ່ງຂອງ ສະຖານທີ່ ຫຼື ສັດສາວາສິ່ງຕ່າງໆ ມີວິນຍານຫຼືມີຜີສິງສະຖິດຢູ່.

ອ້າງອີງ[ດັດແກ້]

ບັນນານຸກົມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ[ດັດແກ້]