ວິກິພີເດຍ:ການອັບໂຫຼດພາບ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ຄູ່ມືໃນການຂຽນ
ນະໂຍບາຍ
ນະໂຍບາຍ
ອັນໃດເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນວິກິພີເດຍ
ຄູ່ມືພື້ນຖານ
ຫຼັກການຕັ້ງຊື່ບົດຄວາມ
ຂຽນໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ
ຂຽນບໍ່ໃຫ້ລະເມີດລິຂະສິດ
ຂຽນໃຫ້ເປັນກາງ
ວິທີໃຊ້
ການດັດແກ້ໜ້າ
ການຈັດໜ້າໂດຍໃຊ້ແມ່ແບບຊ່ອຍ
ການອັບໂຫຼດພາບ
ການໃສ່ພາບ
ການສ້າງຕາລາງ
ການຈັດໝວດ
ການສ້າງໜ້າປ່ຽນທາງ
ການໃສ່ລິງກ໌
ການລິງກ໌ມາທີ່ວິກິພີເດີຢ
ການແຊກສູດຄະນິດສາດ
ໄຂຄວາມ
ການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ
ການທັບສັບ
ຄຳທັບສັບໃນວິກິພີເດຍ
ອ່ານ/ຂຽນ ຄຳທັບສັບ
ຖອດສຽງອັງກິດເປັນລາວ
ຖອດອັກສອນລາວເປັນອັກສອນໂລມັງ
ອ້າງອີງ
ການອ້າງອິງແຫຼ່ງທີ່ມາ
ສີທີ່ໃຊ້ໃນເວັບ
ແມ່ແບບ
ແມ່ແບບ
ໂຄງ
ແມ່ແບບສະແດງຂໍ້ຄວາມ
ແມ່ແບບເຊື່ອມໂຍງຫົວຂໍ້
ວິທີການສ້າງແມ່ແບບ
ບົດຄວາມສະເພາະທາງ
ບົດຄວາມຝະລັ່ງ
ບົດຄວາມພຶກສາ
ບົດຄວາມການທະຫານ
ບົດຄວາມເພງ

ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຮັດການອັບໂຫຼດພາບທີ່ໜ້າ ອັບໂຫຼດພາບ ໂປດແນ່ໃຈວ່າໄດ້ອ່ານແລະປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍການໃຊ້ພາບແລ້ວ ຈື່ໄວ້ວ່າ ພາບສ່ວນໃຫຍ່ເທິງອິນເຕີເນັດມີລິຂະສິດແລະບໍ່ຄວນອັບໂຫຼດເຂົ້າສູ່ລະບົບຂອງວິກິພີເດຍ; ເບິ່ງນະໂຍບາຍການໃຊ້ພາບຂອງວິກິພີເດຍ ຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ສ້າງຟາຍນີ້ເອງຫຼືບໍ່ສາມາດລະບຸສະຖານະລິຂະສິດຂອງພາບໄດ້ ກະລຸນາຢ່າອັບໂຫຼດພາບເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ໃຊ້ແບບຟອມທີ່ໜ້າ ອັບໂຫຼດພາບ ເພື່ອອັບໂຫຼດຟາຍພາບໃໝ່ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ໃນໜ້າຂອງທ່ານ ທ່ານຈະເຫັນປຸ່ມ "Browse..." ໃນເບົາເຊີ ເຊິ່ງຈະສະແດງກອບໂຕ້ຕອບມາດຕະຖານ ສຳລັບການເປີດຟາຍຂອງລະບົບປະຕິບັດການຂອງທ່ານ ເມື່ອເລືອກຟາຍແລ້ວ ໃຫ້ໃສ່ຊື່ຟາຍ ໂດຍຊື່ຟາຍທີ່ເປັນຄຳອະທິບາຍ (ເຊັ່ນ "Cembridge, USA.jpg") ເພື່ອປ້ອງກັນການຊ້ຳກັບໄຟລ໌ທີ່ມີເນື້ອຫາຄົນລະຢ່າງກັນ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດເຄື່ອງໝາຍລົງໃນກ່ອງເຮັດເຄື່ອງໝາຍ ເພື່ອຍືນຍັນວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ລະເມີດລິຂະສິດໃດ ໆ ຈາກການອັບໂຫຼດຟາຍນີ້ ກົດປຸ່ມ "ອັບໂຫຼດ" ເພື່ອເລີ່ມການອັບໂຫຼດ ຫາກທ່ານໃຊ້ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວຕ່ຳ ການອັບໂຫຼດອາດໃຊ້ເວລາໜ້ອຍໜຶ່ງ

ເມື່ອຕ້ອງການເບິ່ງຫຼືຄົ້ນຫາພາບທີ່ອັບໂຫຼດໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ ໃຫ້ໄປທີ່ ລາຍການພາບທີ່ອັບໂຫຼດແລ້ວ ການອັບໂຫຼດແລະການລົບພາບໄດ້ຖືກບັນທຶກລົງໃນ ປູມການອັບໂຫຼດ

ຟາຍທີ່ເໝາະສົມຄວນມີຮູບແບບດັ່ງນີ້ JPEG ສຳລັບພາບຖ່າຍ, PNG ສຳລັບພາບຂຽນແລະພາບວາດ ແລະ OGG ສຳລັບສຽງ ກະລຸນາຕັ້ງຊື່ທີ່ສື່ຄວາມໝາຍ ເພື່ອປ້ອງກັນການສັບສົນ ເມື່ອຕ້ອງການໃຊ້ຮູບພາບ ໃຫ້ໃຊ້ລິງຄ໌ທີ່ມີຮູບແບບດັ່ງນີ້ [[File:file.jpg]] ຫຼື [[File:file.png|ຄຳອະທິບາຍ]] ຫຼື [[File:file.ogg]] ສຳລັບສຽງ

ໂປດຮູ້ວ່າຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນອາດແກ້ໄຂຟາຍທີ່ທ່ານອັບໂຫຼດ ຫາກພວກເຂົາຄິດວ່າເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ໂຄງການ ຫຼືລົບຟາຍຖິ້ມແລະບັອກບໍ່ໃຫ້ທ່ານອັບໂຫຼດຟາຍໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານອັບໂຫຼດຟາຍທີ່ບໍ່ເໝາະສົມເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ການແຈ້ງລົບ[ແກ້ໄຂ]

ຫາກທ່ານອັບໂຫຼດຜິດ ຫຼືວ່າຕ້ອງການປ່ຽນພາບທີ່ໄດ້ອັບໂຫຼດຢູ່ແລ້ວ ທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ຈະອັບໂຫຼດຊື່ເດີມທັບພາບດັງກ່າວໄດ້ ດ້ວຍການໄປພາບທີ່ຕ້ອງການ ແລະຄະລິກທີ່ ອັບໂຫຼດລຸ້ນໃໝ່ກວ່ານີ້ ສຳລັບກໍລະນີອື່ນ ທີ່ພາບດັງກ່າວບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ບໍ່ເໝາະສົມ ແລະຕ້ອງການແຈ້ງລົບໃຫ້ເຮັດການແກ້ໄຂທີ່ພາບ ແລະໃສ່ໂຄ້ດ {{ລົບ|ສາເຫດທີ່ແຈ້ງລົບ}} ທີ່ສ່ວນເທິງສຸດຂອງພາບ ໂດຍໃຫ້ຄົງເນື້ອຫາເດີມໄວ້ຮວມເຖິງຄຳອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ ແລະສັນຍາອະນຸຢາດ

ເບິ່ງຕື່ມ[ແກ້ໄຂ]