ຊ່ວຍເຫຼືອ:ແມ່ແບບ/ແມ່ແບບເຊື່ອມໂຍງຫົວຂໍ້

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ຄູ່ມືໃນການຂຽນ
ນະໂຍບາຍ
ນະໂຍບາຍ
ອັນໃດເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນວິກິພີເດຍ
ຄູ່ມືພື້ນຖານ
ຫຼັກການຕັ້ງຊື່ບົດຄວາມ
ຂຽນໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ
ຂຽນບໍ່ໃຫ້ລະເມີດລິຂະສິດ
ຂຽນໃຫ້ເປັນກາງ
ວິທີໃຊ້
ການດັດແກ້ໜ້າ
ການຈັດໜ້າໂດຍໃຊ້ແມ່ແບບຊ່ອຍ
ການອັບໂຫຼດພາບ
ການໃສ່ພາບ
ການສ້າງຕາລາງ
ການຈັດໝວດ
ການສ້າງໜ້າປ່ຽນທາງ
ການໃສ່ລິງກ໌
ການລິງກ໌ມາທີ່ວິກິພີເດີຢ
ການແຊກສູດຄະນິດສາດ
ໄຂຄວາມ
ການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ
ການທັບສັບ
ຄຳທັບສັບໃນວິກິພີເດຍ
ອ່ານ/ຂຽນ ຄຳທັບສັບ
ຖອດສຽງອັງກິດເປັນລາວ
ຖອດອັກສອນລາວເປັນອັກສອນໂລມັງ
ອ້າງອີງ
ການອ້າງອິງແຫຼ່ງທີ່ມາ
ສີທີ່ໃຊ້ໃນເວັບ
ແມ່ແບບ
ແມ່ແບບ
ໂຄງ
ແມ່ແບບສະແດງຂໍ້ຄວາມ
ແມ່ແບບເຊື່ອມໂຍງຫົວຂໍ້
ວິທີການສ້າງແມ່ແບບ
ບົດຄວາມສະເພາະທາງ
ບົດຄວາມຝະລັ່ງ
ບົດຄວາມພຶກສາ
ບົດຄວາມການທະຫານ
ບົດຄວາມເພງ
ໝາຍເຫດ : ການປະຂໍ້ຄວາມຂອງແມ່ແບບລົງໃນໜ້າ ໃຊ້ຮູບແບບ {{ຊື່ຂອງແມ່ແບບ}} ເຊັ່ນ {{ອາຊຽນ}}

ແມ່ແບບ ຫຼື ເທມເພດ (template) ຄືຊື່ຮຽກຂອງໜ້າວິກິພີເດຍທີ່ມີການໃຊ້ຊ້ຳກັນຫຼາຍກວ່າ 1 ຄັ້ງຂຶ້ນໄປ ເບິ່ງຕື່ມທີ່ ແມ່ແບບ

ໜ້ານີ້ເປັນໜ້າຮວບຮວມແມ່ແບບ ທີ່ໃຊ້ສຳລັບເຊື່ອມໂຍງໄປຍັງຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ


ກ່ອງຂໍ້ມູນ (Infobox templates) - ສຳລັບດ້ານບົນຂວາຂອງໜ້າ[ດັດແກ້]

ເບິ່ງທັງໝົດໄດ້ທີ່ ໝວດໝູ່: ກ່ອງຂໍ້ມູນ

ພູມິສາດ[ດັດແກ້]

ພູມິສາດປະເທດໄທ[ດັດແກ້]

ສັງຄົມສາດ[ດັດແກ້]

ພາສາສາດ[ດັດແກ້]

ຄອມພິວເຕີ[ດັດແກ້]

ວິທະຢາສາດ[ດັດແກ້]

ດາລາສາດ[ດັດແກ້]

ເຄມີ[ດັດແກ້]

ຄະນິດສາດ[ດັດແກ້]

ອື່ນໆ[ດັດແກ້]

ປ້າຍກຸ່ມບົດຄວາມ (Navigational templates) - ສຳລັບຂ້າງລຸ່ມຂອງໜ້າ[ດັດແກ້]

ທົ່ວໄປ[ດັດແກ້]

ຄອມພິວເຕີ[ດັດແກ້]

ວິທະຢາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ[ດັດແກ້]

ດາລາສາດ[ດັດແກ້]

ເຄມີ[ດັດແກ້]

ພູມິສາດ[ດັດແກ້]

ພູມິສາດປະເທດໄທ[ດັດແກ້]

ກຸ່ມສະຖານທີ່ໃນປະເທດໄທ[ດັດແກ້]

ປະຫວັດສາດ[ດັດແກ້]

ສັງຄົມວິທະຢາ[ດັດແກ້]

ບຸກຄົນ[ດັດແກ້]