ຊ່ວຍເຫຼືອ:ແມ່ແບບ/ແມ່ແບບເຊື່ອມໂຍງຫົວຂໍ້

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ຄູ່ມືໃນການຂຽນ
ນະໂຍບາຍ
ນະໂຍບາຍ
ອັນໃດເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນວິກິພີເດຍ
ຄູ່ມືພື້ນຖານ
ຫຼັກການຕັ້ງຊື່ບົດຄວາມ
ຂຽນໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ
ຂຽນບໍ່ໃຫ້ລະເມີດລິຂະສິດ
ຂຽນໃຫ້ເປັນກາງ
ວິທີໃຊ້
ການດັດແກ້ໜ້າ
ການຈັດໜ້າໂດຍໃຊ້ແມ່ແບບຊ່ອຍ
ການອັບໂຫຼດພາບ
ການໃສ່ພາບ
ການສ້າງຕາລາງ
ການຈັດໝວດ
ການສ້າງໜ້າປ່ຽນທາງ
ການໃສ່ລິງກ໌
ການລິງກ໌ມາທີ່ວິກິພີເດີຢ
ການແຊກສູດຄະນິດສາດ
ໄຂຄວາມ
ການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍ
ການທັບສັບ
ຄຳທັບສັບໃນວິກິພີເດຍ
ອ່ານ/ຂຽນ ຄຳທັບສັບ
ຖອດສຽງອັງກິດເປັນລາວ
ຖອດອັກສອນລາວເປັນອັກສອນໂລມັງ
ອ້າງອີງ
ການອ້າງອິງແຫຼ່ງທີ່ມາ
ສີທີ່ໃຊ້ໃນເວັບ
ແມ່ແບບ
ແມ່ແບບ
ໂຄງ
ແມ່ແບບສະແດງຂໍ້ຄວາມ
ແມ່ແບບເຊື່ອມໂຍງຫົວຂໍ້
ວິທີການສ້າງແມ່ແບບ
ບົດຄວາມສະເພາະທາງ
ບົດຄວາມຝະລັ່ງ
ບົດຄວາມພຶກສາ
ບົດຄວາມການທະຫານ
ບົດຄວາມເພງ
ໝາຍເຫດ : ການປະຂໍ້ຄວາມຂອງແມ່ແບບລົງໃນໜ້າ ໃຊ້ຮູບແບບ {{ຊື່ຂອງແມ່ແບບ}} ເຊັ່ນ {{ອາຊຽນ}}

ແມ່ແບບ ຫຼື ເທມເພດ (template) ຄືຊື່ຮຽກຂອງໜ້າວິກິພີເດຍທີ່ມີການໃຊ້ຊ້ຳກັນຫຼາຍກວ່າ 1 ຄັ້ງຂຶ້ນໄປ ເບິ່ງຕື່ມທີ່ ແມ່ແບບ

ໜ້ານີ້ເປັນໜ້າຮວບຮວມແມ່ແບບ ທີ່ໃຊ້ສຳລັບເຊື່ອມໂຍງໄປຍັງຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ


ກ່ອງຂໍ້ມູນ (Infobox templates) - ສຳລັບດ້ານບົນຂວາຂອງໜ້າ[ແກ້ໄຂ]

ເບິ່ງທັງໝົດໄດ້ທີ່ ໝວດໝູ່: ກ່ອງຂໍ້ມູນ

ພູມິສາດ[ແກ້ໄຂ]

ພູມິສາດປະເທດໄທ[ແກ້ໄຂ]

ສັງຄົມສາດ[ແກ້ໄຂ]

ພາສາສາດ[ແກ້ໄຂ]

ຄອມພິວເຕີ[ແກ້ໄຂ]

ວິທະຢາສາດ[ແກ້ໄຂ]

ດາລາສາດ[ແກ້ໄຂ]

ເຄມີ[ແກ້ໄຂ]

ຄະນິດສາດ[ແກ້ໄຂ]

ອື່ນໆ[ແກ້ໄຂ]

ປ້າຍກຸ່ມບົດຄວາມ (Navigational templates) - ສຳລັບຂ້າງລຸ່ມຂອງໜ້າ[ແກ້ໄຂ]

ທົ່ວໄປ[ແກ້ໄຂ]

ຄອມພິວເຕີ[ແກ້ໄຂ]

ວິທະຢາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ[ແກ້ໄຂ]

ດາລາສາດ[ແກ້ໄຂ]

ເຄມີ[ແກ້ໄຂ]

ພູມິສາດ[ແກ້ໄຂ]

ພູມິສາດປະເທດໄທ[ແກ້ໄຂ]

ກຸ່ມສະຖານທີ່ໃນປະເທດໄທ[ແກ້ໄຂ]

ປະຫວັດສາດ[ແກ້ໄຂ]

ສັງຄົມວິທະຢາ[ແກ້ໄຂ]

ບຸກຄົນ[ແກ້ໄຂ]