ແມ່ແບບ:ກ່ອງຂໍ້ມູນ ນັກດົນຕີ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ກ່ອງຂໍ້ມູນ ນັກດົນຕີ
Documentation icon ຄູ່ມືການໃຊ້ງານແມ່ແບບ[ເບິ່ງ] [ແກ້] [ປະຫວັດ] [ລ້າງແຄຊ]

ແມ່ແບບ:Person infobox header ແມ່ແບບ:Music infobox header

{{ກ່ອງຂໍ້ມູນ ນັກດົນຕີ}} ແມ່ນກ່ອງຂໍ້ມູນມາດຕະຖານສຳລັບນັກດົນຕີ ແລະແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງ ໂຄງວິກິ ນັກດົນຕິີ.

ແມ່ແບບນີ້ຍັງອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປັນໂມດູລ (ຫລືແມ່ແບບຍ່ອຍ) of {{ກ່ອງຂໍ້ມູນ ຊີວະປະຫວັດ}}; ເບີ່ງໄປທີ່ ໂຄງວິກິ ກ່ອງຂໍ້ມູນ/ຝັງ ສຳລັບຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວ.

ເບິ່ງຕື່ມ ໂຄງວິກິ ນັກດົນຕິີ/ກ່ອງຂໍ້ມູນ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ວິທີໃຊ້[ດັດແກ້]

ໜຶ່ງໃນສອງທາງເລືອກ ຕໍ່ໄປນີ້ (ສຳລັບບຸກຄົນດຽວ, ສຳລັບກຸ່ມດຽວ) ຄວນວາງຢູ່ໃນບົດຄວາມທີ່ດ້ານເທິງຂອງໜ້າ ກ່ອນການແນະນຳ.

ສຳລັບບົດຄວາມກ່ຽວກັບບຸກຄົນ[ດັດແກ້]

{{{honorific_prefix}}}

{{{name}}}

{{{honorific_suffix}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright={{{image_upright}}}]]
{{{caption}}}
ຂໍ້ມູນພູມຫຼັງ
ຊື່ໃນພາສາອື່ນ
{{{native_name}}}
ຊື່ເກີດ{{{birth_name}}}
ຊື່ຫຼິ້ນ/ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ{{{alias}}}
ເກີດ{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
ຕົ້ນກຳເນີດ{{{origin}}}
ເສຍຊີວິດ{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
ປະເພດ{{{genre}}}
ອາຊີບ{{{occupation}}}
ເຄື່ອງດົນຕີ{{{instrument}}}
ປີປະຕິບັດວຽກ{{{years_active}}}
ຄ່າຍ{{{label}}}
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ{{{associated_acts}}}
ເວັບໄຊ{{{website}}}
{{{module}}}
{{{module2}}}
{{{module3}}}
{{Infobox musical artist
| honorific_prefix = 
| name       = 
| honorific_suffix = 
| image      = 
| image_upright  = 
| image_size    = 
| landscape    = <!-- yes, ຖ້າຮູບພາບກ້ວາງ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນປ່ອຍວ່າງໄວ້ -->
| alt       = 
| caption     = 
| background    = **ບັງຄັບ** ໃຊ້ຢ່າງໜຶ່ງເຊັ່ນ: solo_singer, non_vocal_instrumentalist, non_performing_personnel, ຫຼືຊົ່ວຄາວ
| native_name   = 
| native_name_lang = 
| birth_name    = 
| alias      = 
| birth_date    = <!-- {{Birth date and age|YYYY|MM|DD}} ສຳລັບຄົນທີ່ອາໃສຢູ່ແມ່ນສະໜອງປີພຽງແຕ່ວັນທີທີ່ແນ່ນອນໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລ້ວ, ຕາມດ້ວຍ [[WP:DOB]] -->
| birth_place   = 
| origin      = 
| death_date    = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (ວັນເສຍຊີວິດກ່ອນ) -->
| death_place   = 
| genre      = 
| occupation    = 
| instrument    = 
| years_active   = <!-- YYYY–YYYY (ຫລື –ປັດຈຸບັນ) -->
| label      = 
| associated_acts = 
| website     = <!-- {{URL|example.com}} ຫລື {{Official URL}} -->
| module      = 
| module2     = 
| module3     = 
}}

ສຳລັບກ່ຽວກັບບົດຄວາມກຸ່ມວົງດົນຕີ[ດັດແກ້]

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright={{{image_upright}}}]]
{{{caption}}}
ຂໍ້ມູນພູມຫຼັງ
ຊື່ຫຼິ້ນ/ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ{{{alias}}}
ຕົ້ນກຳເນີດ{{{origin}}}
ປະເພດ{{{genre}}}
ປີປະຕິບັດວຽກ{{{years_active}}}
ຄ່າຍ{{{label}}}
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ{{{associated_acts}}}
ເວັບໄຊ{{{website}}}
ສະມາຊິກ{{{current_members}}}
ສະມາຊິກທີ່ຜ່ານມາ{{{past_members}}}
{{{module}}}
{{{module2}}}
{{{module3}}}
{{Infobox musical artist
| name      = 
| image      = 
| image_size   = 
| image_upright  = 
| landscape    = <!-- yes, ຖ້າຮູບພາບກ້ວາງ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນປ່ອຍວ່າງໄວ້ -->
| alt       = 
| caption     = 
| background   = **ບັງຄັບ** ໃຊ້ຢ່າງໜຶ່ງເຊັ່ນ: group_or_band, classical_ensemble, ຫຼືຊົ່ວຄາວ
| alias      = 
| origin     = 
| genre      = 
| years_active  = <!-- {{start date|YYYY}}–{{end date|YYYY}} (ຫຼື –ປັດຈຸບັນ) -->
| label      = 
| associated_acts = 
| website     = <!-- {{URL|www.example.com}} ຫຼື {{Official URL}} -->
| current_members = 
| past_members  = 
| module     = 
| module2     = 
| module3     = 
}}

Parameters[ດັດແກ້]

 • Most fields are optional and the row will simply be omitted if no data is supplied.
 • See WikiProject Musicians for more information about this template.

honorific_prefix[ດັດແກ້]

Titles or styles such as "The Right Honourable"

name[ດັດແກ້]

The name of the group or artist ("the act") in plain text only. Logos and other graphics are to be avoided in this field in accordance with WP:ACCESS, WP:FAIR, and in particular WP:LOGO. This field is mandatory.

honorific_suffix[ດັດແກ້]

Honours such as "CBE", "OBE" e.g. Cilla Black OBE

image[ດັດແກ້]

An image of the act, sufficiently clear for display at 220 pixels' width. Set to only the image name, e.g. Example.png, not Image:Example.png or [[File:Example.png|200px|abc]].

image_size[ດັດແກ້]

The image size should only be specified if the image is smaller than 220 pixels width. Enter the width in pixels without "px", for example 150.

image_upright[ດັດແກ້]

Scales the image thumbnail from its default size by the given factor. Values less than 1 scale the image down (0.9 = 90%) and values greater than 1 scale the image up (1.15 = 115%).

landscape[ດັດແກ້]

Set to yes when using wide, short images. The image height (rather than width) will be limited to 200 pixels.

alt[ດັດແກ້]

Alt text for the image, for visually impaired and other readers who cannot see the image. See WP:ALT.

caption[ດັດແກ້]

Caption for the image to be displayed.

background[ດັດແກ້]

The musical artist should be placed into one of seven categories by using one of the codes below in the background field. Each category is color-coded to provide a quick indication of the type of group/performer, e.g. solo artist, orchestra, etc. The color scheme is similar to the one used by WikiProject Albums and other projects. Please discuss additional types that need to be accounted for on the template's talk page. This field is mandatory.

Code Display
solo_singer
Background information
non_vocal_instrumentalist
Background information
non_performing_personnel
Background information
group_or_band
Background information
classical_ensemble
Background information
temporary
Background information
solo_singer
Singular vocal performers (including lead and background singers, singer-songwriters, and singer-instrumentalists). This categorization is for any article about a singer, whether they perform solo, with a group or band, or both.
non_vocal_instrumentalist
Non-vocal instrumentalists.
non_performing_personnel
Composers, producers, songwriters, arrangers, DJs, engineers, and other non-performing personnel.
group_or_band
Groups, bands, crews, or other non-classical music ensembles. This categorization is for articles on group acts only; members of groups should be labeled with one of the codes above.
classical_ensemble
Orchestras and other classical music ensembles.
temporary
Temporary collaborative projects.

Other values (e.g. "jazz trumpeter") ແມ່ແບບ:Allcaps be used.

Pages with an invalid value in |background= can be found in Category:Infobox musical artist with missing or invalid Background field.

native_name[ດັດແກ້]

This field is only relevant for individuals. The artist's name in their own language. For Chinese-language individuals, use {{Infobox Chinese}} for |module= instead. For Korean-language individuals, use {{Infobox Korean name}} for |module= instead.

native_name_lang[ດັດແກ້]

This field is only relevant for individuals. ISO 639-2 code. E.g., "fre" or "fra" for French. If more than one, use {{lang}} for |native_name= instead

birth_name[ດັດແກ້]

This field is only relevant for individuals. The person's name at birth

alias[ດັດແກ້]

For listing official stage names for the act or solo artist other than the name in the |name= parameter. Also for the solo artist's legal name(s), or other officially authorized names that differ from their birth name. This field is not for nicknames such as "The Godfather of Soul" (James Brown) or "Nippy" (Whitney Houston), which are not the artists' official names.

birth_date[ດັດແກ້]

This field is only relevant for individuals. The artist's date of birth; it is preferable to use {{Birth date and age}} (for example {{Birth date and age|1949|12|31}}) to display current age. If the artist's age is verified, but the date is not known, then use {{Birth based on age as of date}} (for example {{Birth based on age as of date|63|2012|08|30}}). For dead people, use {{Birth date}} (for example {{Birth date|1949|12|31}}). Also list the place of birth using the birth_place parameter (below).

{{Birth date and age|Year|Month|Day}}

birth_place[ດັດແກ້]

This field is only relevant for individuals. The artist's place of birth. For "United States" and "United Kingdom", it is preferred that they be abbreviated "U.S." and "UK", but political subdivisions should never be (never "MA" for "Massachusetts", "ON" for "Ontario", etc.). See Notesແມ່ແບບ:R for details. Do not add a flag icon. (see field "origin" below).

[[City]], State/Province, Country

origin[ດັດແກ້]

The town, city etc., from which the group or musician originated (that is, the place where the group was founded, or where the individual performer started their career, should it not match the location of their birth). If the place is not known, specify at least the country. For "United States" and "United Kingdom", it is preferred that they be abbreviated "U.S." and "UK", but political subdivisions should never be (never "MA" for "Massachusetts", "ON" for "Ontario", etc.). See Notesແມ່ແບບ:R for details. Do not add a flag icon. Omit the country if it does not differ from that specified at the field "birth_place".

[[City]], State/Province, Country

death_date[ດັດແກ້]

This field is only relevant for individuals. The artist's date of death (same format as birth_date; but use {{Death date and age}}).

death_place[ດັດແກ້]

This field is only relevant for individuals. The artist's place of death (same format as birth_place). For "United States" and "United Kingdom", it is preferred that they be abbreviated "U.S." and "UK", but political subdivisions should never be (never "MA" for "Massachusetts", "ON" for "Ontario", etc.). See Notesແມ່ແບບ:R for details. Do not add a flag icon. Omit the country if it does not differ from that specified at the field "birth_place".

genre[ດັດແກ້]

The genre or genres of music performed by the act. Aim for generality (e.g. [[Hip hop music|Hip hop]] rather than [[East Coast hip hop]]) and preferably use two to four. Genres should be separated by using commas, {{Flatlist}} or {{Hlist}}.ແມ່ແບບ:R Genres should be wikilinked. Use piped links where needed, for example: [[Pop music|Pop]], [[Rock music|rock]]. Most genres are not proper nouns and should not be capitalized. However, the first word in a list of multiple genres should be capitalized. Genres that are sourced in the article itself do not require a source in the infobox, but sometimes it can be useful to have the source listed again anyway, to help prevent edit warring. A hidden comment such as <!-- genres listed here are sourced in the article text --> can also be used to this end.

occupation[ດັດແກ້]

This field is only relevant for individuals. Roles the artist has fulfilled (e.g. musician, songwriter, producer). For artists who have participated in forms of entertainment outside of music (such as acting), these occupations can be included if notable. Please observe sentence case and capitalise only the first letter of the first item (e.g. Musician, actor, singer-songwriter). Multiple occupations should be ordered according to importance and separated by commas, {{Flatlist}} or {{Hlist}}.ແມ່ແບບ:R

instrument[ດັດແກ້]

This field is only relevant for individuals. General class(es) of instrument(s) played by the artist, e.g. guitar or violin. Include singing, rapping, beatboxing and/or scat singing if relevant. Separate multiple entries by using commas, {{Flatlist}} or {{Hlist}}.ແມ່ແບບ:R Instruments listed in the infobox should be limited to only those that the artist is primarily known for using. The instruments infobox parameter is not intended as a WP:COATRACK for every instrument the subject has ever used.

years_active[ດັດແກ້]

Period(s) during which the act was or has been active. Only calendar year ranges or a single calendar year should be listed; for example, do not distinguish between the period Paul McCartney was in the Beatles and his solo career. Use commas, {{Flatlist}}, or {{Hlist}}}.ແມ່ແບບ:R to separate non-consecutive periods, and denote ranges with an unspaced en dash (e.g. 1993–2004, 2005–present). See WP:DATE#Longer periods and WP:MOS#En dashes. For groups only use {{Start date}}.

label[ດັດແກ້]

The record label or labels to which the act has been signed. Omit parenthetical dates; save that information for the main article as this degree of detail is better discussed in prose. Pipe out "Records", "Entertainment", "Music" or similar words from the end of any label's name. For example, use [[Universal Records|Universal]] rather than [[Universal Records]]. Separate multiple entries by using commas, {{Flatlist}}, or {{Hlist}}.ແມ່ແບບ:R Start with the oldest first.

associated_acts[ດັດແກ້]

This field is for professional relationships with other musicians or bands that are significant and notable to this artist's career.

This field can include, for example, any of the following:

 • For individuals: groups of which he or she has been a member
 • Acts with which this act has collaborated on multiple occasions, or on an album, or toured with as a single collaboration act playing together
 • Groups which have spun off from this group
 • A group from which this group has spun off

Separate multiple entries by using commas, {{Flatlist}}, or {{Hlist}}.ແມ່ແບບ:R

As per Wikipedia:Manual of Style/Lists and WP:Bandname, use sentence case for lists of band names. Example: The Rolling Stones, the Beatles, the Who

The following uses of this field should be avoided:

 • For groups: the solo careers of its members
 • Groups with only one member in common
 • Association of producers, managers, etc. (who are themselves acts) with other acts (unless the act essentially belongs to the producer, as in the case of a studio orchestra formed by and working exclusively with a producer)
 • One-time collaboration for a single song
 • Groups that have played or toured together as separate acts
 • Groups that are merely similar

website[ດັດແກ້]

The single web address for the act's primary official website. Use {{URL}} as {{URL|www.example.com}} . {{Official URL}} can be used to automatically fetch the web address from Wikidata.

current_members[ດັດແກ້]

This field is only relevant for active groups. Current members of the group, listed in order of joining with no other notation than names. For multiple members joining concurrently (such as the formation of the band), list them according to alphabetical order. Separate multiple entries using * list markup. For example,

| current_members =
* Member 1
* Member 2
* Member 3

past_members[ດັດແກ້]

This field is only relevant for groups. Past members of the group, listed in order of joining with no other notation than names. If a group is inactive, all members should be listed here, and none in the "current_members" field. If membership of the group has varied over time, it should not be noted here, but may be discussed in the article body. Can also be given as |former_members=. Separate multiple entries using * list markup. For example,

| past_members = 
* Member 1
* Member 2
* Member 3

embed[ດັດແກ້]

Set to 'yes' if embedded in another infobox template.

module, module2, module3[ດັດແກ້]

Used for embedding other infoboxes into this one.

Use as a child template[ດັດແກ້]

The embed parameter is used when embedding this infobox into another.

ແມ່ແບບ:Infobox person module documentation

Embedding other templates[ດັດແກ້]

The module parameters (module, module2, module3) are used for embedding other templates into this infobox.

{{Infobox musical artist
| name    = 
| background = 
| <!-- etc. -->
| module   = {{Infobox ABC
| embed   = yes <!-- or child=yes / subbox=yes -->
| <!-- etc. -->
}}
}}

Examples[ດັດແກ້]

For individual musicians[ດັດແກ້]

Mariah Carey
Young woman singing into a hand mike with her eyes closed and a big smile
Carey performing in 1998
ຂໍ້ມູນພູມຫຼັງ
ຊື່ເກີດMariah Carey
ເກີດ (1970-03-27) 27 ມີນາ ຄ.ສ. 1970 (54 ປີ)
Huntington, New York, U.S.
ຕົ້ນກຳເນີດNew York City
ປະເພດ
ອາຊີບSinger-songwriter, record producer
ປີປະຕິບັດວຽກ1990–present
ຄ່າຍ
ເວັບໄຊmariahcarey.com
{{Infobox musical artist
| name      = Mariah Carey
| image      = Mariah Carey13 Edwards Dec 1998.jpg
| alt       = Young woman singing into a hand mike with her eyes closed and a big smile
| caption     = Carey performing in 1998
| background   = solo_singer
| birth_name   = Mariah Carey
| birth_date   = {{Birth date and age|1970|3|27}}
| birth_place   = [[Huntington, New York]], U.S.
| origin     = New York City
| genre      = {{Flatlist|
* [[Pop music|Pop]]
* [[Contemporary R&B|R&B]]
* [[Dance-pop]]
}}
| associated_acts = 
| occupation   = Singer-songwriter, record producer
| years_active  = 1990–present
| label      = {{Flatlist|
* [[Columbia Records|Columbia]]
* [[Virgin Records|Virgin]]
* [[MonarC]]/[[Island Records|Island]]
}}
| website     = {{URL|mariahcarey.com}}
}}

For groups or bands[ດັດແກ້]

Audioslave
Four-man rock group performing on stage, spotlit, with row of darkened fans in the foreground
From left to right: Tim Commerford, Chris Cornell, Brad Wilk and Tom Morello, performing at the Montreux Jazz Festival, 2005
ຂໍ້ມູນພູມຫຼັງ
ຕົ້ນກຳເນີດLos Angeles, California, U.S.
ປະເພດ
ປີປະຕິບັດວຽກ2001–2007
ຄ່າຍ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເວັບໄຊaudioslave.com
ສະມາຊິກທີ່ຜ່ານມາ
{{Infobox musical artist
| name      = Audioslave
| image      = Audioslave 2005.jpg
| image_upright  = 1.15
| landscape    = yes
| alt       = Four-man rock group performing on stage, spotlit, with row of darkened fans in the foreground
| caption     = From left to right: [[Tim Commerford]], [[Chris Cornell]], [[Brad Wilk]] and [[Tom Morello]], performing at the [[Montreux Jazz Festival]], 2005
| background   = group_or_band
| origin     = [[Los Angeles]], California, U.S.
| genre      = {{Flatlist|
* [[Hard rock]]
* [[alternative rock]]
* [[post-grunge]]
}}
| years_active  = 2001–2007
| label      = {{Flatlist|
* [[Epic Records|Epic]]
* [[Interscope Records|Interscope]]
}}
| associated_acts = {{Flatlist|
* [[Soundgarden]]
* [[Rage Against the Machine]]
* [[Temple of the Dog]]
* [[The Nightwatchman]]
}}
| website     = {{URL|audioslave.com}}
| current_members = 
| past_members  = 
* [[Chris Cornell]]
* [[Tom Morello]]
* [[Tim Commerford]]
* [[Brad Wilk]]
}}

Examples of the template in use can be found at:

Tracking categories[ດັດແກ້]

Hidden maintenance/tracking categories which may be added to articles using this infobox:

See also[ດັດແກ້]

Supporting templates

Similate templates

Notes[ດັດແກ້]

Cite error: <ref> tag with name "lists" defined in <references> is not used in prior text.

Cite error: <ref> tag with name "location" defined in <references> is not used in prior text.

Microformat[ດັດແກ້]

ແມ່ແບບ:UF-hcard-person

The determination between class="fn" (for individuals) and class="fn org" (for groups) and is made by {{Infobox musical artist/hCard class}}.

TemplateData[ດັດແກ້]

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools

ແມ່ແບບ:TemplateData header

An infobox for musical artists/groups.

Template parameters[Edit template data]

This template has custom formatting.

ParameterDescriptionTypeStatus
Honorific prefixhonorific_prefix

titles such as Sir.

Stringoptional
Namename Name

Name of group/artist, plain text only.

Default
The page name
Stringoptional
Honorific suffixhonorific_suffix

Honours such as CBE, OBE.

Stringoptional
Backgroundbackground Background

Must be specified, sets to color used. Must be one of 'solo_singer', 'non_vocal_instrumentalist', 'non_performing_personnel', 'group_or_band', 'classical_ensemble', or 'temporary' (for temporary collaborative projects).

Stringrequired
Imageimage Img

Image to use in infobox Set to only the image name e.g. 'ABBA - TopPop 1974 5.png'.

Stringoptional
Image sizeimage_size Img_size

Should only be specified if the image is smaller than 220 pixels width. Enter the width in pixels without 'px', for example '150'.

Stringoptional
Image uprightimage_upright Img_upright

Scales the image thumbnail from its default size by the given factor. Values less than 1 scale the image down (0.9 = 90%) and values greater than 1 scale the image up (1.15 = 115%)..

Stringoptional
Landscapelandscape Landscape

Set to yes when using wide, short images.

Stringoptional
Image alt textalt Img_alt

Alt text for the image, for visually impaired and other readers who cannot see the image.

Stringoptional
Image captioncaption Img_capt

Caption for the image.

Stringoptional
Native namenative_name

The artist's name in their own language.

Stringoptional
Native name (language)native_name_lang

ISO 639-2 code e.g. 'fr' or 'fra' for French. If more than one, use {{lang}} for native_name instead

Stringoptional
Birth namebirth_name Birth_name

The person's name at birth.

Stringoptional
Aliasalias Alias

Official stage names, legal names, or other officially authorized names. Not for nicknames.

Stringoptional
Birth datebirth_date

The artist's date of birth; it is preferable to use {{Birth date and age}} e.g. '{{Birth date and age|1949|12|31}}'.

Stringoptional
Birth placebirth_place

The artist's place of birth. e.g. '[[Lubbock, Texas]], U.S.'.

Stringoptional
Originorigin Origin

The city from which the singer or group originated. e.g. '[[Aston]], [[Birmingham]], England'

Stringoptional
Death datedeath_date

The artist's date of death use {{Death date and age}}

Stringoptional
Death placedeath_place

Place of death.

Stringoptional
Genregenre Genre

The genre or genres of music performed by the act. Genres should be wikilinked and separated by using commas or {{tl|Flatlist}}.

Stringoptional
Occupationoccupation Occupation

Roles the artist has fulfilled (e.g. musician, songwriter, producer, etc). For artists who have participated in forms of entertainment outside of music (such as acting), these occupations can be included if notable.

Stringoptional
Instrumentinstrument Instrument

General classes of instruments played by the artist, e.g. guitar or violin. Include singing, rapping, beatboxing and/or scat singing if relevant. Separate multiple entries by using commas or {{tl|Flatlist}}. Instruments listed in the infobox should be limited to only those that the artist is primarily known for using.

Stringoptional
Years activeyears_active Years_active yearsactive

Years artist/group was active e.g. '1993–2004, 2005–present'.

Stringoptional
Record labellabel Label

The record label or labels to which the act has been signed, as a comma- or {{tl|Flatlist}}-separated list. Omit dates. e.g. '[[Universal Records|Universal]]'.

Stringoptional
Associated actsassociated_acts Associated_acts

Professional relationships with other musicians or bands that are significant and notable to this artist's career.

Stringoptional
Websitewebsite URL url

The single web address for the act's primary official website. e.g. '{{URL|blacksabbath.com}}'.

Stringoptional
Current memberscurrent_members Current_members

Name of current members of the group, listed in order of joining. Separate multiple entries using * list markup, one per line.

Stringoptional
Past memberspast_members Past_members

Past members of the group, listed in order of joining. Separate multiple entries using * list markup, one per line. If a group is inactive, all members should be listed here, and none in the 'current_members' field.

Stringoptional
Notable instrumentsnotable_instruments Notable_instruments

No longer used.

Stringdeprecated
Embeddedembed

Set to 'yes' if embedded in another infobox template.

Stringoptional
Modulemodule

Used for embedding other infoboxes into this one.

Stringoptional
Module 2module2

Used for embedding other infoboxes into this one.

Stringoptional
Module 3module3

Used for embedding other infoboxes into this one.

Stringoptional