Jump to content

ແມ່ແບບ:Start date

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Documentation icon ຄູ່ມືການໃຊ້ງານແມ່ແບບ[ເບິ່ງ] [ແກ້] [ປະຫວັດ] [ລ້າງແຄຊ]
ເອກະສານກຳກັບແມ່ແບບນີ້ເອົາມາຈາກແມ່ແບບ:Start date/doc [ແກ້ໄຂ]

ແມ່ແບບນີ້ແມ່ນສໍາລັບປ້ອນຂໍ້ມູນພາຣາມິເຕີເປັນປີຄຣິດສັກກະລາດ ສຳລັບປ້ອນຂໍ້ມູນພາຣາມິເຕີເປັນປີພຸດທະສັກກະລາດໃຊ້ {{Start date2}}

ການໃຊ້ງານ[ດັດແກ້]

ໃຊ້ແມ່ແບບນີ້ເພື່ອສະແດງຜົນວັນທີ ຫຼື ສະແດງຜົນທັງ ວັນທີ ແລະ ເວລາ ໂດຍເບິ່ງຈາກຕົວຢ່າງດ້ານລຸ່ມ

{{Start date|ປີ ຄ.ສ.|ເດືອນ|ວັນ}}
{{Start date|ປີ ຄ.ສ.|ເດືອນ|ວັນ|ຊົ່ວໂມງ|ນາທີ|ວິນາທີ|ເຂດເວລາ}} (ເຂດເວລາອາດໃສ່ຕົວເລກ ຫຼື ໃສ່ Z ເພື່ອກຳນົດມຫ້ເປັນເວລາມາດຕະຖານສາກົນ)
{{Start date|ປີ ຄ.ສ.|ເດືອນ|ວັນ|fmt=ພ.ສ.}} (ສຳລັບແປງປີຈາກ ຄ.ສ. ເປັນ ພ.ສ.)
{{Start date|ປີ ຄ.ສ.|ເດືອນ|ວັນ|fmt=ພ.ສ.|ຫຍໍ້=yes}}
{{Start date|ປີ ຄ.ສ.|ເດືອນ|ວັນ|wrap=yes}} (ປົກກະຕິວັນທີຈະສະແດງຜົນໃນບັນທັດດຽວໂດຍບໍ່ຕັດຂຶ້ນບັນທັດໃໝ່, ໃຊ້ wrap=yes ເພື່ອຍອມມຫ້ສະແດງຜົນແບບຕັດເປັນຫຼາຍບັນທັດໄດ້ກໍລະນີມີພື້ນທີ່ຈຳກັດ)

ການສະແດງຜົນໃນຮູບແບບປີ ພ.ສ. ອາດຈະມີການສະແດງຄຳວ່າ "ພ.ສ." (ເຊັ່ນ "ພ.ສ. 2536") ຫຼື ອາດຈະບໍ່ສະແດງ (ເຊັ່ນ "2536") ຂຶ້ນກັບວ່າປີທີ່ສະແດງນັ້ນອາດມີຄວາມບໍ່ຊັດເຈນລະຫວ່າງ ພ.ສ. ກັບ ຄ.ສ. ຫຼື ບໍ່. ຖ້າຫາກບໍ່ຊັດເຈນ ຈຶ່ງຈະສະແດງຄຳວ່າ "ພ.ສ.". ໂດຍຄ່າຂອຍເຂດຂອງປີທີ່ບໍ່ຊັດເຈນຈະກຳນົດໄວ້ໃນ ແມ່ແບບ:ພ.ສ. ບໍ່ຊັດເຈນ.

ຕົວຢ່າງ[ດັດແກ້]

{{Start date|1993}} ສະແດງຜົນ "ຄ.ສ. 1993 (1993)"
{{Start date|1993|fmt=ພ.ສ.}} ສະແດງຜົນ "ແມ່ແບບ:ພ.ສ. ບໍ່ຊັດເຈນ (1993)"
{{Start date|1993|2}} ສະແດງຜົນ "ກຸມພາ ຄ.ສ. 1993 (1993-02)"
{{Start date|1993|2|fmt=ພ.ສ.}} ສະແດງຜົນ "ກຸມພາ ແມ່ແບບ:ພ.ສ. ບໍ່ຊັດເຈນ (1993-02)"
{{Start date|1993|2|fmt=ພ.ສ.|ย่อ=yes}} ສະແດງຜົນ "ແມ່ແບບ:MONTHABBREV ແມ່ແບບ:ພ.ສ. ບໍ່ຊັດເຈນ (1993-02)"
{{Start date|1993|2|24}} ສະແດງຜົນ "24 ກຸມພາ ຄ.ສ. 1993 (1993-02-24)"
{{Start date|1993|2|24|wrap=yes}} ສະແດງຜົນ "24 ກຸມພາ ຄ.ສ. 1993 (1993-02-24)"
{{Start date|1993|2|24|fmt=ພ.ສ.}} ສະແດງຜົນ "24 ກຸມພາ ແມ່ແບບ:ພ.ສ. ບໍ່ຊັດເຈນ (1993-02-24)"
{{Start date|1993|2|24|fmt=ພ.ສ.|ຫຍໍ້=yes}} ສະແດງຜົນ "24 ແມ່ແບບ:MONTHABBREV ແມ່ແບບ:ພ.ສ. ບໍ່ຊັດເຈນ (1993-02-24)"
{{Start date|1993|2|24|08|30}} ສະແດງຜົນ "08:30, 24 ກຸມພາ ຄ.ສ. 1993 (1993-02-24T08:30)"
{{Start date|1993|2|24|08|||+01:00}} ສະແດງຜົນ "24 ກຸມພາ ຄ.ສ. 1993 (+01:00) (1993-02-24T08+01:00)"
{{Start date|1993|2|24|08|||-07:00}} ສະແດງຜົນ "24 ກຸມພາ ຄ.ສ. 1993 (-07:00) (1993-02-24T08-07:00)"
{{Start date|1993|2|24|08|30|23}} ສະແດງຜົນ "08:30:23, 24 ກຸມພາ ຄ.ສ. 1993 (1993-02-24T08:30:23)"
{{Start date|1993|2|24|08|30|23|Z}} ສະແດງຜົນ "08:30:23, 24 ກຸມພາ ຄ.ສ. 1993 (UTC) (1993-02-24T08:30:23Z)"
{{Start date|1993|2|24|08|30|23|+01:00}} ສະແດງຜົນ "08:30:23, 24 ກຸມພາ ຄ.ສ. 1993 (+01:00) (1993-02-24T08:30:23+01:00)"
{{Start date|1993|2|24|08|30|23|-07:00}} ສະແດງຜົນ "08:30:23, 24 ກຸມພາ ຄ.ສ. 1993 (-07:00) (1993-02-24T08:30:23-07:00)"
{{Start date|100}} ສະແດງຜົນ "ຄ.ສ. 100 (100)"
{{Start date|100|fmt=ພ.ສ.}} ສະແດງຜົນ "ແມ່ແບບ:ພ.ສ. ບໍ່ຊັດເຈນ (100)"
{{Start date|100|2}} ສະແດງຜົນ "ກຸມພາ ຄ.ສ. 100 (100-02)"
{{Start date|100|2|fmt=ພ.ສ.}} ສະແດງຜົນ "ກຸມພາ ແມ່ແບບ:ພ.ສ. ບໍ່ຊັດເຈນ (100-02)"
{{Start date|100|2|24}} ສະແດງຜົນ "24 ກຸມພາ ຄ.ສ. 100 (100-02-24)"
{{Start date|100|2|24|fmt=ພ.ສ.}} ສະແດງຜົນ "24 ກຸມພາ ແມ່ແບບ:ພ.ສ. ບໍ່ຊັດເຈນ (100-02-24)"
{{Start date|1557|2|24}} ສະແດງຜົນ "24 ກຸມພາ ຄ.ສ. 1557 (1557-02-24)"
{{Start date|1557|2|24|fmt=ພ.ສ.}} ສະແດງຜົນ "24 ກຸມພາ ແມ່ແບບ:ພ.ສ. ບໍ່ຊັດເຈນ (1557-02-24)"
{{Start date|1558|2|24}} ສະແດງຜົນ "24 ກຸມພາ ຄ.ສ. 1558 (1558-02-24)"
{{Start date|1558|2|24|fmt=ພ.ສ.}} ສະແດງຜົນ "24 ກຸມພາ ແມ່ແບບ:ພ.ສ. ບໍ່ຊັດເຈນ (1558-02-24)"