ວັດຖຸດິບ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ວັດຖຸດິບ ສ່ວນປະກອບ ທີ່ສາມາດໃຊ້ ເພື່ອ ຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນ. ໂດຍທົ່ວໄປ ຄຳວ່າ ວັດຖຸຸດິບ ມັກໃຊ້ ເພື່ອໝາຍເຖິງ ວັດຖຸມາຈາກທຳມະຊາດ ທີ່ຍັງບໍ່ຖືກ ປຸງແຕ່ງ ຫຼື ແປຮູບ ເຊັ່ນ ແຮ່ເຫຼັກ, ໄມ້ທ່ອນ, ນໍ້າມັນດິບ ແລະອື່ນໆ.

ໂຕຢ່າງວັດຖຸດິບ[ດັດແກ້]