Jump to content

ລາຍຊື່ຂອງວັດຖຸໃນລະບົບສຸລິຍະ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ແມ່ແບບ:ລາຍຊື່ຂອງວັດຖຸໃນລະບົບສຸລິຍະ

ແຜນພາບອອຍເລີ (Euler diagram) ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຊະນິດຂອງວັດຖຸທີ່ໂຄຈອນອ້ອມດວງຕາເວັນ

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນ ລາຍຊື່ຂອງວັດຖຸໃນ ລະບົບສຸລິຍະ ຕາມວົງໂຄຈອນ, ຈັດຮຽງຕາມການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໄລຍະຫ່າງຈາກດວງຕາເວັນ. ວັດຖຸທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນລາຍການຂ້າງລຸ່ມນີ້ ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງແຕ່ 500  ກິໂລແມັດຂຶ້ນໄປ.

ນອກຈາກນັ້ນລະບົບສຸລິຍະຍັງປະກອບມີ:

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ[ດັດແກ້]

ແມ່ແບບ:ລະບົບສຸລິຍະ