ລາຍຊື່ຂອງດາວເຄາະນ້ອຍຂ້າມດາວພຸດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ດາວເຄາະນ້ອຍຂ້າມດາວພຸດ ແມ່ນ ດາວເຄາະນ້ອຍ (asteroid) ທີ່ໂຄຈອນຜ່ານວົງໂຄຈອນຂອງດາວພຸດ (Mercury). ດາວເຄາະນ້ອຍຂ້າມດາວພຸດມີຈຸດໄກສຸດຂອງວົງໂຄຈອນ (aphelia)ຢູ່ນອກວົງໂຄຈອນຂອງດາວພຸດ (0.4667 ໜ່ວຍດາລາສາດ) ແລະຈຸດໃກ້ສຸດຂອງວົງໂຄຈອນ (perihelia) ຢູ່ດ້ານໃນຂອງວົງໂຄຈອນຂອງດາວພຸດ (0.3075 ໜ່ວຍດາລາສາດ), ເຊິ່ງບັນດາດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີລາຍຊື່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ມີຈຸດໃກ້ສຸດຂອງວົງໂຄຈອນຢູ່ພາຍໃນຈຸດໄກສຸດຂອງວົງໂຄຈອນຂອງດາວພຸດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃນຈຸດໃກ້ສຸດຂອງວົງໂຄຈອນຂອງດາວພຸດ. ທັງໝົດມີເຄິ່ງແກນເອກ (semi-major axes) ໃຫຍ່ກວ່າຂອງດາວພຸດ ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງບໍ່ມີວົງໂຄຈອນຊັ້ນໃນ.

ດາວເຄາະນ້ອຍຂ້າມດາວພຸດ[ແກ້ໄຂ]

ດາວເຄາະນ້ອຍຂ້າມດາວພຸດມີຈຸດໄກສຸດຂອງວົງໂຄຈອນ (aphelia)ຢູ່ນອກວົງໂຄຈອນຂອງດາວພຸດ (0.4667 ໜ່ວຍດາລາສາດ) ແລະຈຸດໃກ້ສຸດຂອງວົງໂຄຈອນ (perihelia) ຢູ່ດ້ານໃນຂອງວົງໂຄຈອນຂອງດາວພຸດ (0.3075 ໜ່ວຍດາລາສາດ). ແມ່ແບບ:ຈົນເຖິງວັນທີ, ມີການຄົ້ນພົບດາວເຄາະນ້ອຍຂ້າມດາວພຸດຈຳນວນ 249 ດວງແລ້ວ.[໑] ຄ່າສ່ວນໃຫຍ່ຖືກປັດເປັນເລກຫຼັງຈຸດທົດສະນິຍົມສາມຫຼັກ.

ຕົວເລກ
ເອີ້ນຊື່
ຊື່ ຈຸດໃກ້ສຸດຂອງວົງໂຄຈອນ (Perihelion)
(ໜ່ວຍດາລາສາດ)
ເຄິ່ງ
ແກນເອກ
(ໜ່ວຍດາລາສາດ)
ຈຸດໄກສຸດຂອງວົງໂຄຈອນ (Aphelion)
(ໜ່ວຍດາລາສາດ)
ຄວາມອຽງ
(Inclination)

(°)
ຄວາມເຍື້ອງສູນກາງ
(Eccentricity)
ຄວາມສ່ອງສະຫວ່າງສຳບູນ
(Absolute magnitude)
(H)
ຊະນິດຂອງ
ວົງໂຄຈອນ
ໝາຍເຫດ
ແມ່ແບບ:Mpl 0.071 1.816 3.562 8.383 0.9609 20.7 ອະພອລໂລ ເປັນດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຈຸດໃກ້ສຸດຂອງວົງໂຄຈອນໜ້ອຍທີ່ສຸດ.[໑]
ແມ່ແບບ:Mpl 0.079 2.283 4.487 2.626 0.9653 23.1 ອະພອລໂລ ເປັນດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຈຸດໃກ້ສຸດຂອງວົງໂຄຈອນໜ້ອຍທີ່ສຸດອັນດັບສອງ.[໑]
394130 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.081 2.600 5.118 30.515 0.9688 17.2 ອະພອລໂລ Has the smallest perihelion of any numbered asteroid.[໑]
137924 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.092 0.876 1.661 25.689 0.8950 17.2 ເອເທນ Has the second-smallest perihelion of any numbered asteroid.[໑]
374158 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.093 1.266 2.440 23.766 0.9267 18.8 ອະພອລໂລ ເປັນດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຈຸດໃກ້ສຸດຂອງວົງໂຄຈອນໜ້ອຍທີ່ສຸດອັນດັບສາມ.[໑]
394932 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.096 0.837 1.579 20.770 0.8858 18.5 ອະພອລໂລ ເປັນດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຈຸດໃກ້ສຸດຂອງວົງໂຄຈອນໜ້ອຍທີ່ສຸດອັນດັບສີ່.[໑]
ແມ່ແບບ:Mpl 0.100 2.226 4.352 5.900 0.9550 19.8 ອະພອລໂລ
ແມ່ແບບ:Mpl 0.102 2.582 5.062 10.589 0.9606 17.4 ອະພອລໂລ
ແມ່ແບບ:Mpl 0.106 2.501 4.897 25.801 0.9576 18.3 ອະພອລໂລ
ແມ່ແບບ:Mpl 0.109 1.467 2.825 27.993 0.9260 20.5 ອະພອລໂລ
399457 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.110 2.509 4.907 26.105 0.9560 19.1 ອະພອລໂລ Has the fifth-smallest perihelion of any numbered asteroid.[໑]
386454 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.111 1.222 2.334 5.452 0.9092 20.0 Apollo
431760 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.113 2.264 4.415 9.774 0.9499 18.1 Apollo
ແມ່ແບບ:Mpl 0.116 0.548 0.980 8.478 0.7880 19.6 Atira Has the second-smallest semi-major axis of any known object in the Solar System, after Mercury.
276033 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.117 1.371 2.625 15.494 0.9149 18.7 Apollo
ແມ່ແບບ:Mpl 0.118 2.179 4.240 17.018 0.9459 18.4 Apollo
425755 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.118 0.911 1.705 9.450 0.8704 21.2 Aten
ແມ່ແບບ:Mpl 0.119 0.907 1.695 4.065 0.8685 21.7 Aten
ແມ່ແບບ:Mpl 0.121 1.994 3.867 25.432 0.9394 19.7 Apollo
ແມ່ແບບ:Mpl 0.125 1.287 2.450 19.095 0.9029 21.7 Apollo
ແມ່ແບບ:Mpl 0.130 2.477 4.823 3.572 0.9476 21.0 Apollo
289277 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.130 0.640 1.150 23.764 0.7967 18.9 Aten
ແມ່ແບບ:Mpl 0.132 1.233 2.334 20.995 0.8926 20.7 Apollo
ແມ່ແບບ:Mpl 0.136 1.538 2.941 19.624 0.9118 18.8 Apollo
ແມ່ແບບ:Mpl 0.138 2.671 5.206 42.535 0.9485 21.0 Apollo
ແມ່ແບບ:Mpl 0.139 0.783 1.428 5.716 0.8227 19.9 Aten
ແມ່ແບບ:Mpl 0.139 2.199 4.258 17.710 0.9368 20.7 Apollo
3200 Phaethon 0.140 1.271 2.403 22.210 0.8901 14.6 Apollo Has the smallest perihelion of any named asteroid.
ແມ່ແບບ:Mpl 0.141 2.495 4.848 2.837 0.9435 21.3 Apollo
ແມ່ແບບ:Mpl 0.144 2.761 5.378 16.912 0.9477 19.1 Apollo
ແມ່ແບບ:Mpl 0.156 0.786 1.416 19.815 0.8016 19.4 Aten
ແມ່ແບບ:Mpl 0.159 2.659 5.158 17.214 0.9402 24.0 Apollo
155140 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.163 1.275 2.387 28.678 0.8722 17.3 Apollo
364136 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.166 0.677 1.187 10.243 0.7549 20.2 Aten
104150 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.167 0.914 1.661 32.525 0.8170 15.8 Aten
ແມ່ແບບ:Mpl 0.173 1.217 2.260 33.474 0.8579 19.6 Apollo
ແມ່ແບບ:Mpl 0.175 2.079 3.983 4.153 0.9160 23.8 Apollo
302169 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.177 0.798 1.416 25.398 0.7774 19.9 Aten
ແມ່ແບບ:Mpl 0.178 1.506 2.834 36.286 0.8818 20.6 Apollo
ແມ່ແບບ:Mpl 0.179 0.745 1.311 19.794 0.7599 22.0 Apollo
141851 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.180 1.198 2.216 19.185 0.8501 17.7 Apollo
267223 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.181 1.841 3.501 12.880 0.9015 18.0 Apollo
ແມ່ແບບ:Mpl 0.182 2.532 4.882 33.266 0.9282 19.3 Apollo
259221 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.184 1.100 2.017 23.730 0.8332 19.1 Apollo
ແມ່ແບບ:Mpl 0.184 2.565 4.946 8.678 0.9282 23.0 Apollo
1566 Icarus 0.187 1.078 1.969 22.828 0.8268 16.9 Apollo First Mercury crosser discovered.
89958 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.187 1.642 3.097 9.968 0.8864 17.0 Apollo
ແມ່ແບບ:Mpl 0.187 2.066 3.945 35.768 0.9096 19.1 Apollo
5786 Talos 0.187 1.081 1.976 23.235 0.8268 17.1 Apollo
66391 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.200 0.642 1.084 38.888 0.6884 16.5 Aten Has a moon.
66253 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.216 1.334 2.452 19.514 0.8378 18.2 Apollo
85953 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.219 0.739 1.258 12.602 0.7031 18.1 Aten
137052 Tjelvar 0.238 1.248 2.258 14.917 0.8095 16.9 Apollo
40267 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.257 1.339 2.421 34.533 0.8082 15.4 Apollo
ແມ່ແບບ:Mpl 0.262 0.6008 0.94 10.76 0.5641 20.1 Atira Has the third-smallest semi-major axis of any known object in the Solar System, after Mercury and ແມ່ແບບ:Mpl
66063 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.277 0.991 1.704 22.675 0.7200 18.1 Aten Has a moon.
ແມ່ແບບ:Mpl 0.281 0.7235 1.166 4.794 0.6115 24.1 Aten First Venus trojan discovered.
87684 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.307 0.859 1.411 19.232 0.6428 16.0 Aten

Mercury grazers[ແກ້ໄຂ]

All Mercury grazers have semi-major axes larger than Mercury's (0.3871 AU), and hence are outer grazers, i.e. have perihelia within Mercury's aphelion (0.4667 AU) but not within its perihelion (0.3075 AU). ແມ່ແບບ:As of, there are 409 Mercury grazers known.[໒] Values have been rounded to three decimals.

Designation
number
Name Perihelion
(AU)
Semi-major axis
(AU)
Aphelion
(AU)
Inclination
(°)
Eccentricity Absolute magnitude (H) Orbit
class
Notes
16960 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.313 2.203 4.093 17.560 0.8577 14.3 Apollo
85989 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.324 0.883 1.441 17.054 0.6328 17.1 Aten
68348 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.339 2.152 3.964 25.478 0.8426 14.2 Apollo
86667 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.348 0.859 1.370 14.286 0.5948 17.4 Aten
2212 Hephaistos 0.358 2.167 3.975 11.741 0.8348 13.87 Apollo
66400 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.366 0.855 1.345 9.065 0.5725 19.3 Aten
37655 Illapa 0.366 1.478 2.590 17.994 0.7524 17.9 Apollo
88213 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.386 0.954 1.522 17.812 0.5952 19.7 Aten
ແມ່ແບບ:Mpl 0.401 1.608 2.814 12.057 0.7506 17.6 Apollo
66146 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.406 0.787 1.168 5.413 0.4839 14.5 Aten
24443 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.411 2.310 4.210 25.822 0.8223 16.3 Apollo
5143 Heracles 0.418 1.834 3.250 9.033 0.7721 13.8 Apollo
33342 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.418 0.718 1.019 7.343 0.4180 17.9 Aten
5660 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.424 1.786 3.147 38.052 0.7623 15.4 Apollo
322756 ແມ່ແບບ:Mpl 0.448 0.725 1.0003 8.132 0.382 19.2 Aten Temporary horseshoe librator of Venus
ແມ່ແບບ:Mpl 0.427 0.724 1.021 9.006 0.4104 20.5 Aten Temporary quasi-satellite of Venus
ແມ່ແບບ:Mpl 0.410 0.723 1.036 6.711 0.433 23.4 Aten Temporary horseshoe librator of Venus
88254 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.438 1.182 1.926 1.524 0.6296 17.6 Apollo
2101 Adonis 0.442 1.875 3.307 1.333 0.7641 18.8 Apollo
3838 Epona 0.448 1.505 2.561 29.239 0.7020 15.5 Apollo
87309 ແມ່ແບບ:Mpl- 0.455 0.847 1.240 34.743 0.4631 17.6 Aten
2340 Hathor 0.464 0.844 1.224 5.856 0.4498 20.1 Aten

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ[ແກ້ໄຂ]

ອ້າງອີງ[ແກ້ໄຂ]

ເຊື່ອມຕໍ່ພາຍນອກ[ແກ້ໄຂ]

ແມ່ແບບ:Small Solar System bodies ແມ່ແບບ:Mercury (planet)