Jump to content

ພະເຈົ້າຮົງລີທີ 8 ແຫ່ງອັງກິດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ພະເຈົ້າຮົງລີທີ 8 ແຫ່ງອັງກິດ (ຝະລັ່ງ: Henri VIII d'Angleterre, ອັງກິດ: Henry VIII of England – ຄ.ສ. 1491 - 1547 ມີພະອິສະລິຍະຍົດເປັນເຊເຍີລີ (seigneurie) ແຫ່ງອຽກລັງ (ຕໍ່ມາເປັນພະເຈົ້າແຜ່ນດິນອຽກລັງ)) ເປັນພະມະຫາກະສັດອັງກິດຜູ້ຄອງລາດຊ່ວງປີ 21 ເມສາ ຄ.ສ. 1509 ຈົນສະຫວັນນະຄົດ. ນັບເປັນລຳດັບທີ 2 ໃນລາຊະວົງຕູດໍສືບຕໍ່ຈາກພະເຈົ້າຮັງລີທີ 7 ພະລາຊະບິດາ.