ຜູ້ໃຊ້:HiW-Bot

  ຈາກ ວິກິພີເດຍ
  ວິກິພີເດຍ:ບາເບລ
  deຜູ້ໃຊ້ຄົນນີ້ໃຊ້ພາສາເຢຍລະມັນເປັນພາສາແມ່
  Dieser Benutzer spricht Deutsch als Muttersprache.
  en-4 ຜູ້ໃຊ້ນີ້ສາມາດໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ຄືພາສາແມ່.
  This user speaks English at a near-native level.
  lo-0ຜູ້ໃຊ້ຄົນນີ້ບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາລາວ ຫຼືເຂົ້າໃຈດ້ວຍຄວາມຍາກລຳບາກ
  This user does not understand Lao
  or understands with difficulties.
  ຜູ້ໃຊ້ຕາມພາສາ