Jump to content

ປະລາຕົງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ປະລາຕົງ (ອັງກິດ: Plato, ຝຣັ່ງ: Platon) (427 - 347 ປີກ່ອນ ຄ.ສ.) ເປັນນັກປັດຊະຍາຊາວກະເລັກບູຮານທີ່ມີອິດທິພົນຢ່າງສູງຕໍ່ແນວຄຶດຕາເວັນຕົກ. ລາວເປັນລູກສິດຂອງໂຊກະລັດ ເປັນອາຈານຂອງອາລີຊະຕົດ ເປັນນັກຂຽນ ແລະເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງອາກາເດມີເຊິ່ງແມ່ນສຳນັກວິຊາໃນເມືອງອາແຕນ