ບິກແບງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
                  บ้านห้วยหก

ตั้งอยู่เมืองแบงแขวงอุดมไช ส.ป.ป.ลาวมีชายแดนติดกับบ้านมกเวียง,บ้านน้ำตุ้ย,บ้านย้อ,บ้านนาไล,บ้านปางเดือ,บ้านนำของและบ้านพูสิง มีประชากรทังหมด401คน(2015)