ບິກແບງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

บ้านห้วยหกตั้งอยู่เมืองแบงแขวงอุดมไช ส.ป.ป.ลาวห่างจากเทศบาลบ้านเมืองประมาณ6ก.ม.เป็นเผ่ากึมมุบ้านห้วยหกมีชายแดนติดกับบ้านมกเวียง,บ้านน้ำตุ้ย,บ้านย้อ,บ้านนาไล,บ้านปางเดือ,บ้านนำของและบ้านพูสิง มีปรชากรทังหมด415คน(2014)ประชาชนสวนหลายมีอาชีพปูกฝังเลี้ยงสัตว์บ้านห้วยหกแห่งนี้มี80หลังคา90ครอบครัว