ບັນຊີແຫ່ງຊາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ບັນຊີແຫ່ງຊາດ (ພາສາອັງກິດ: National Accounts) ທີ່ ບາງເທື່ອກໍ່ເອີ້ນວ່າ ລະບົບບັນຊີແຫ່ງຊາດ (ພາສາອັງກິດ: System of National Accounts ຫຼື SNA) ແມ່ນ ລະບົບທີ່ໃຊ້ເພື່ອ ວັດແທກ ການເຄື່ອນໄຫວທາງເສດຖະກິດ ຢູ່ ປະເທດ, ລັດ ຫຼື ຂອບເຂດ ທາງພູມສາດໃດໜຶ່ງ. ເຖິງວ່າ ຫຼາຍໆປະເທດຍັງບໍ່ໃຊ້ ລະບົບບັນຊີແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນເອກະພາບກັນ, ລະບົບບັນຊີແຫ່ງຊາດ ທີ່ ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ພັດທະນາ ໂດຍ ສະຫະປະຊາຊາດ ແຕ່ 1953 ແມ່ນ ລະບົບທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ລະບົບບັນຊີແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ປະກອບດ້ວຍ ບັນຊີຫຼັກຕ່າງໆ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ບັນດາບັນຊີເຫຼົ່ານີ້​ ປະກອບດ້ວຍ ຫຼາຍບັນຊີຍ່ອຍອີກ.