Jump to content

ທະວີບ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ຮູບສີເໜັງ ສະແດງເຖິງ ບັນດາທະວີບ ຕາມບັນດາການກຳນົດ, ບາງທະວີບອາດຖືກລວມ ຫຼື ແຍກ ສາມາດຖືກແບ່ງອອກເປັນ ເອີຣົບ ແລະ ອາຊີ (ສີແດງອ່ອນ), ອາເມຣິກາເໜືອ ແລະ ອາເມຣິກາໃຕ້ ບາງເທື່ອກໍ່ຖືກເອີ້ນລວມກັນ ເປັນ ອາເມຣິກາ (ສີຂຽວອ່ອນ).

ທະວີບ (ຄຳເຄົ້າ: ທະວີປ[1]) ແມ່ນແຜ່ນດິນກວ້າງເທິງໜ້າໂລກ ສ່ວນຫຼາຍຂອບເຂດຂອງທະວີບຈະຖືກກຳນົດຕາມການຕົກລົງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ ນິຍາມອັນຊັດເຈນ ໂດຍທົ່ວໄປທະວີບຢູ່ໃນໂລກມີທັງໝົດ 6 ທະວີບ, ແຕ່ເພິ່ນໄດ້ກຳນົດໃຫ້ເປັນ 7 ທະວີບ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ອາຊີ, ອາຟຣິກາ, ອາເມຣິກາເໜືອ ແລະ ອາເມຣິກາໃຕ້, ອັງຕາກຕິກ, ເອີຣົບ ແລະ ໂອເຊອານີ.

ເນື້ອທີ່ ແລະ ປະຊາກອນ

[ດັດແກ້]
ທະວີບ ເນື້ອທີ່ (km²) ປະຊາກອນໂດຍປະມານ
2002
ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຕໍ່
ປະຊາກອນທັງໝົດ
ຄວາມໜາແໜ້ນ
ຄົນຕໍ່
ກິໂລແມັດມົນທົນ
ອາໂຟຣ-ເອີຣາຊີ 84,360,000 5,400,000,000 86% 64.0
ເອີຣາຊີ 53,990,000 4,510,000,000 72% 83.5
ອາຊີ 43,810,000 3,800,000,000 60% 86.7
ອາເມຣິກາ 42,330,000 886,000,000 14% 20.9
ອາຟຣິກາ 30,370,000 890,000,000 14% 29.3
ອາເມຣິກາເໜືອ 24,490,000 515,000,000 8% 21.0
ອາເມຣິກາໃຕ້ 17,840,000 371,000,000 6% 20.8
ອັງຕາກຕິກ 13,720,000 1,000 0.00002% 0.00007
ເອີຣົບ 10,180,000 710,000,000 11% 69.7
ໂອເຊອານີ 9,010,000 33,552,994 0.6% 3.7
ອົດສະຕຣາລີ-ນູແວນກີເນ 8,500,000 30,000,000 0.5% 3.5
ອົດສະຕຣາລີ 7,600,000 21,000,000 0.3% 2.8

ອ້າງອີງ

[ດັດແກ້]
  1. ສົມຈິຕ ພັນລັກ. (2012) ພາສາລາວລ້ານຊ້າງ ກ່ອນປີ ພ.ສ 2478; ຄ.ສ 1935 ສະບັບຄົ້ນຄວ້າ. ສົມມະນາ ການພິມ ສປປ ລາວ.