ທະນາຄານພັດທະນາລາວ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ທະນາຄານພັດທະນາລາວ <br\>Lao Development Bank (LDB)
ປະເພດ ທະນາຄານລັດ
ກໍ່ຕັ້ງ 09/04/2003
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ກະຊວງການເງິນ
ສູນໃຫຍ່
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
, ປະເທດລາວ
ຂອບເຂດໃຫ້ບໍລິການ ປະເທດລາວ
ບຸກຄົນສໍາຄັນ ທ່ານ ບົວລຽນ ພົມມະວົງສາ
ອຸດສາຫະກໍາ ທະນາຄານ
ສິນຄ້າ ?
ບໍລິການ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານເງິນຝາກ, ຊຳລະສະສາງສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສິນເຊື່ອ, ບັດເອທີເອັມ ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ບໍລິການດ້ານການເງິນອື່ນໆ
ຂະຫນາດຕະຫລາດ ?
ລາຍໄດ້ ?
ກໍາໄລການດໍາເນີນການ ?
ກໍາໄລສຸດທິ ?
ຊັບສິນທັງຫມົດ ?
ລາຄາຫຸ້ນທັງຫມົດ ?
ຈໍານວນພະນັກງານ ?
ບໍລິສັດແມ່ ?
ພະແນກ ?
ສາຂາ 18 ສາຂາ
ເວັບໄຊຕ໌ http://www.ldb.org.la/

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ (Lao Development Bank) ນອກນັ້ນ ທາງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ຍັງມີບໍລິການ Mobile Banking ໃຫ້ສໍາລັບອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເຊ່ນ ຈ່າຍຄ່ານ້ຳ ຄ່າໄຟ ແລະອື່ນໆ ເປັນຕ້ນ