Jump to content

ຄະຕິນິຍົມສິດທິສະຕີ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຄະຕິນິຍົມສິດທິສະຕີ (ອັງກິດ: feminism, ຝຣັ່ງ: féminisme) ແມ່ນກຸ່ມຂະບວນການແລະອຸດົມການເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍເພື່ອນິຍາມ ຈັດຕັ້ງແລະປົກປ້ອງສິດທິທາງການເມືອງ ເສຖະກິດແລະສັງຄົມແກ່ແມ່ຍິງ ເຊິ່ງລວມເຖິງການສະແຫວງຈັດຕັ້ງໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມແກ່ແມ່ຍິງໃນການສຶກສາແລະການຈ້າງວຽກນຳ.