Jump to content

ຂ່າ (ພືດ)

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຂ່າ ແມ່ນພືດທີ່ມີລຳຕົ້ນຢູ່ໃຕ້ດິນເອີ້ນວ່າ "ເຫງົ້າ" ຢູ່ໃນວົງຂີງ ແມ່ນໄມ້ລົ້ມລຸກ ແມ່ນພືດສະໝຸນໄພທີ່ນຳມາໃຊ້ໃນການປະກອບອາຫານໃນປະເທດລາວ ປະເທດໄທ ແລະປະເທດອື່ນ ໆ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.