Jump to content

ຂົນອະໄວຍະວະເພດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ອະໄວຍະວະເພດຊາຍຜູ້ໃຫຍ່ (ຊ້າຍ) ແລະ ອະໄວຍະເພດຍິງຜູ້ໃຫຍ່ (ຂວາ)

ຂົນອະໄວຍະວະເພດ ຫຼື ຂົນເພັດ (ອັງກິດ: pubic hair) ເປັນຂົນເຊິ່ງຂຶ້ນຢູ່ໃນບໍລິເວນອະໄວຍະວະພືບພັນຂອງມະນຸດ ແລະ ສັດບາງຊະນິດ ເມື່ອຮ່າງກາຍເຂົ້າສູ່ໄວຈະເລີນພັນ ໂດຍຈະເລີ່ມຍາວ ແລະ ໜາ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍຫຍິກຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຂົນເຫຼົ່ານີ້ມີໜ້າທີ່ປ້ອງກັນສຽດສີຂະນະມີເພດສຳພັນ ແລະ ຊ່ວຍກັ່ນຕອງຂີ້ຝຸ່ນລະອອງບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງອະໄວຍະວະສືບພັນເພດຍິງ

ຄຳຮ້ອງອື່ນ[ດັດແກ້]

"ໝອຍ" ໄທ: หมอย ມັນເປັນຄໍາສັບທົ່ວໄປ, ແຕ່ມັນບໍ່ຄ່ອຍສຸພາບ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄົນເອີ້ນວ່າ “ຂົນເພັດ” ແທນ

Commons
Commons
ຄອມມອນສ໌ ມີຮູບແລະສື່ອື່ນ ໆ ກ່ຽວກັບ :
ຂົນອະໄວຍະວະເພດ