PAL

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


ລະບົບການອອກອາກາດໂທລະພາບແບບອະນາລ໊ອກ ທີ່ໃຊ້ລະບົບປ່ຽນລະຫັດສີ ຕາມປະເທດ

PAL (Phase Alternating Line) ລະບົບປ່ຽນລະຫັດສີ ໃນລະບົບການອອກອາກາດໂທລະພາບແບບອະນາລ໊ອກ.

ປະເທດລາວ ເປັນປະທດຫນຶ່ງທີ່ໃຊ້ລະບົບການອອກອາກາດແບບ PAL, ສະນັ້ນ ເຄື່ອງໂທລະພາບ ຫລື ກ້ອງຖ່າຍວິດີໂອ ທີ່ໃຊ້ລະບົບອື່ນເຊັ່ນ NTSC ຈະບໍ່ສາມາດສະແດງພາບໄດ້.

ດຶງຂໍ້ມູນຈາກ "https://lo.wikipedia.org/w/index.php?title=PAL&oldid=67121"