Jump to content

7 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
7 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນບູຮານ (ຈາກຊ້າຍ ຫາ ຂວາ, ເທິງ ຫາ ລຸ່ມ): ມະຫາປີລະມິດ ແຫ່ງ ກິຊາ, ສ່ວນລອຍຟ້າບາບິລອນ, ວັດອາເຕມິສ, ຮູບປັ້ນເຊອຸສ ແຫ່ງ ໂອລິມເປຍ, ສຸສານມາວໂຊຣົສ, ມະຫາປັ້ນ ແຫ່ງ ເກາະໂຣດສ໌ ແລະ ຫໍຄອຍ ແຫ່ງ ອາເລັກຊານເດຣັຍ.

7 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ ຂອງ ໂລກ (ຫຼື 7 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ ຂອງ ໂລກບູຮານ) ແມ່ນ ລາຍການ ຂອງ ສິ່ງປຸກສ້າງ ມະຫັດສະຈັນ ໃນ ສະໄໝບູຮານ. ມັນອີງໃສ່ ປຶ້ມນຳທ່ຽວ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ຈາກ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ເກຣັກບູຮານ ແລະ ຈະລວມ ສະເພາະ ສິ່ງທີ່ຖືກປຸກສ້າງ ໃນ ຂົງເຂດ ເມດີເຕລະນຽນ. ລາຍການສິ່ງມະຫັດສະຈັນ ອື່ນໆ ໃນໄລຍະຫຼັງ ຈະລວມເອົາ ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ ໃນ ຂົງເຂດອື່ນໆ ຂອງ ໂລກ.

7 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງໂລກ[ດັດແກ້]

7 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນສະໄໝກາງ[ດັດແກ້]


ເບິ່ງຕື່ມ[ດັດແກ້]

ອ້າງອີງ[ດັດແກ້]

ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກ[ດັດແກ້]

7 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນບູຮານ[ດັດແກ້]

ອື່ນໆ[ດັດແກ້]