ມະຫາປີລະມິດ ແຫ່ງ ກິຊາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ມະຫາປີລາມິດ ແຫ່ງ ກີຊາ

ມະຫາປີລາມິດ ແຫ່ງ ກິຊາແມ່ນ ປີລາມິດ ທີ່ ເຈົ້າກຸຟຸ ເປັນຜູ້ນຳພາສ້າງ ແລະ ຖືກັນວ່າ ແklmnopມ່ນ ປິລາມິດ ທີ່ ຫຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ຕັ້ງ ຢູ່ ເມືອງ ກິຊາ ຂອງ ປະເທດເອຢິບ ແລະ ແມ່ນ ພຽງ 7 ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ ອັນດຽວ ທີ່ ຍັງຄົງເຫຼືອຢູ່.

ຄວາມເປັນມາ ຂອງ ປີລາມິດ[ດັດແກ້]

3 ປີລາມິດໃຫຍ່ (ທາງໄກສຸດ ແມ່ນ ມະຫາປີລະມິດ)

ໂດຍທົ່ວໄປ ປີລະມິດ ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ ໂດຍ ເຈົ້າຊີວິດ ປະເທດເອຢິບບູຮານ . ໃນນີ້ ສະໄໝ ແຕ່ ລາດຊະວົງ ທີ່ 3 ຫາ 6 ຂອງ ລາດຊະອານາຈັກເອຢິບບູຮານ ຖືວ່າ ເປັນ ໄລຍະທີ່ ການປຸກສ້າງປິລະມິດ ພັດທະນາສູງສຸດ ບໍ່ວ່າທັງ ໃນດ້ານ ຂະໜາດ ແລະ ເຕັກນິກ ທີ່ ນຳໃຊ້

ມະຫາປີລາມິດ ແຫ່ງ ກິຊາ[ດັດແກ້]

ສູງ 146.6m(ປະຈຸບັ 138.8m), ຄວາມກ້ວາງຂອງພື້ນ:230.4m、ຄວາມຊັນ:51 ອົງສາ 50 ລິບດາ, ບໍລິມາດ: ປະມານ 2.6 ລ້ານ m3 ແລະ ຄິດໄລ່ ວ່າ ສ້າງໂດຍ ກອງ ກ້ອນຫີນ ທີ່ ມີນໍ້າໜັກສະເຫຼ່ຍ ປະມານ 2.5 ໂຕນ ທັງໝົດ ປະມານ 2.7 ຫາ 2.8 ລ້ານ ກ້ອນ.