ໝາກໄມ້

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ໝາກໄມ້

ໝາກໄມ້ ແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຈາກການຂະຫຍາຍພັນໂດຍອາໄສເພດຂອງພືດບາງຊະນິດ ເຊິ່ງຜູ້ຄົນສາມາດກິນໄດ້ ແລະສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ເຮັດເປັນຂອງກິນທີ່ມີກິ່ນແຮງ.​ ໂຕຢ່າງໝາກໄມ້ ຄື ໝາກກ້ຽງ, ໝາກກ້ວຍ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກນັດ, ແລະ ໝາກແງວ ເປັນຕົ້ນ.