Jump to content

ໄວຍະກອນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ໄວຢາກອນ(ພາສາອັງກິດ: grammar) ຂອງພາສາທໍາມະຊາດ, ລະບົບຂອງພາສາ, ແລະຮູບແບບຂອງຕົນ, ແລະມັນແມ່ນອີງໃສ່ເປັນທັດຖານ ຄວນຈະເວົ້າພາສາບາງບຸກຄົນທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ.