ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ (ພາສາອັງກິດ: balance sheet) ແມ່ນ ໃບສະຫຼຸບ ທີ່ ສະແດງເຖິງ ສະພາບຊັບສົມບັດລວມ ຂອງ ວິສາຫະກິດ ໃນ ວັນເວລາໃດໜຶ່ງ ແລະ ຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນ : (1) ຕົ້ນກຳເນີດ ຂອງ ບັນດາທຶນ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ຢູ່ເບື້ອງໜີ້ ແລະ (2) ສະພາບການນຳໃຊ້ທຶນ ຢູ່ເບື້ອງຊັບສິນ.