Jump to content

ໂຮງງານ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ພາຍໃນໂຮງງານຜະລິດລົດ

ໂຮງງານ ແມ່ນສະຖານທີ່ຫຼືອາຄານ ອັນມີການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຫຼືໂຣບົດອັນມີກຳລັງແຮງມ້າຫຼືກຳລັບທຽບເທົ່າລວມຕັ້ງແຕ່ 5 ແຮງມ້າຂຶ້ນໄປ ຫຼືມີໃຊ້ຄົນງານໃນການປະກອບການຕັ້ງແຕ່ 7 ຄົນຂຶ້ນໄປ.​ ໃນການຜະລິດສິນຄ້າຊະນິດໃດໜຶ່ງ ໂດຍມີທັງໂຮງງານສ່ຳນ້ອຍ ໂຮງງານສ່ຳກາງ ແລະໂຮງງານສ່ຳໃຫຍ່.