Jump to content

ສິນຄ້າ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃນ ເສດຖະສາດ ສິນຄ້າ ແມ່ນ ສິ່ງທີ່ເພີ່ມ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ. ສິນຄ້າ ສາມາດຖືກຂາຍ ໃນ ລາຄາ ໃດໜຶ່ງ ຖ້າ ມີ ຕະຫຼາດ ສຳລັບມັນ. ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ທີ່ ຜູ້ຄົນ ເລືອກຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ ແມ່ນ ສິນຄ້າ, ເພາະວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ຈະ ຈ່າຍເງິນ ຕໍ່ກັບ ສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ມີຄ່າຕໍ່ເຂົາເຈົ້າເລີຍ.