Jump to content

ໂມເດລຄວາມດຶງດູດການຄ້າ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໂມເດລຄວາມດຶງດູດການຄ້າ ນີ້ ຖືກໃຊ້ ເປັນເທື່ອທຳອິດ ໂດຍ ນັກເສດຖະສາດຄົນໂຮນລັງ ທ່ານ ແຈນ ທິນແບເກັນ(Jan Tinbergen) ໃນ ປີ 1962. ຮູບແບບພື້ນຖານ ຂອງ ມັນ ແມ່ນ :

ໃນນີ້​ F ແມ່ນ ປະລິມານການຄ້າ, M ແມ່ນ ຂະໜາດ ຂອງ ແຕ່ລະເສດຖະກິດ, ແລະ D ແມ່ນ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ ແລະ G ແມ່ນ ຄ່າຄົງທີ່.ຊິເຫັນໄດ້ວ່າ ມັນມີ ຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືກັນ ກັບ ສູດຄິດໄລ່ແຮງດຶງດູດ ຂອງ ນິວເຕິນ ໃນ ວັດຖຸວິທະຍາ.