ໂມງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ໂມງ (ອັງກິດ: clock, ຝຣັ່ງ: horloge) ແມ່ນເຄື່ອງມືອສຳລັບໃຊ້ບອກເວລາ ສ່ວນຫຼາຍຈະມີຮອບເວລາ 12 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື 24 ຊັ່ວໂມງ ສຳລັບໂມງທົ່ວໄປ ມີເຄື່ອງໝາຍບອກຊົ່ວໂມງ ນາທີ ຫຼື ວິນາທີ. ເຄື່ອງມືສຳລັບຈັບເວລາໄລຍະສັ້ນ ໆ ເອີ້ນວ່າໂມງຈັບເວລາ. ເດີມນັ້ນແມ່ນອຸປະກອນເຊີງກົນ ມີລານໝຸນຂັບເຄື່ອນແຮງ ແລະມີເຟືອງເປັນໂຕທົດຄວາມໄວໃຫ້ໄດ້ຮອບທີ່ຕ້ອງການ ແລະໃຊ້ເຂັມບອກເວລາ ໂດຍໃຊ້ໜ້າປັດຂຽນໂຕເລກລະບຸເວລາເອົາໄວ້.