Jump to content

ໂພນໂຮງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
  ເມືອງໂພນໂຮງມີເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ຜ່ານກາງເຄິ່ງ ແຕເໜືອຮອດໄຕ້, ເມືອງໂພນໂຮງເປັນຫຼັກຂອງແຂວງວຽງຈັນ ຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 55 ແລະ ຍັງເປັນເສັ້ນທາງໄປເຄື່ອນນ້ຳງື່ມ
 ທິດໃຕ້ຕິດກັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ(ເມືອງນາໄຊທອງ)ທີ່ຫຼັກກິໂລແມັດທີ 45 ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງເມືອງທຸລະຄົມ, ທິດເໜືອຕິດກັບເມືອງຫີນຫີບ, ທິດຕະເວັນຕົກຕິດກັບເມືອງສັງທອງ ຕາມເສັ້ນພູພະນັງ, ທິດຕະເວັນອອກຕິດກັບເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແລະ ເມືອງວຽງຄຳ ແຂວງວຽງຈັນ