Jump to content

ເມືອງໂພນທອງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ໂພນທອງ)

ເມືອງໂພນທອງ ເປັນເມືອງຫນຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ທິດຕາເວັນຕົກຂອງແຂວງຈຳປາສັກ, ຊື່ງທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບເມືອງປາກເຊ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບເມືອງຈຳປາສັກ ແລະ ທິດຕາເວັນຕົກ ແລະ ທິດເໜຶອຕິດກັບລາຊາອານາຈັກໄທ. ເປັນເມືອທີ່ມີທາງແຮງທາງດ້ານການປູກເຂົ້າ ແລະ ເປັນທາງຜ່ານຂອງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ.