ໂທລະພາບຄວາມລະອຽດສູງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


HDTV example - Fish 40x46 squares.svg Raster graphic fish 20x23squares sdtv-example.png
ຄວາມລະອຽດຂອງ HDTV, ຫລາຍກວ່າໂທລະພາບແບບອະນາລ໊ອກ ປະມານ4ເທົ່າ ຄວາມລະອຽດຂອງ SDTV, (ໂທລະພາບແບບອະນາລ໊ອກ)

ໂທລະພາບຄວາມລະອຽດສູງ(High-definition television ຫລື HDTV) ແມ່ນລະບົບການອອກອາກາດໂທລະພາບແບບດິຈິຕໍລ໌, ທີ່ມີຄວາມລະອຽດຂອງເມັດສີສູງ ຂະຫນາດຫນ້າຈໍກວ້າງ 1920×1080 ພິກເຊລ (16:9), ເຊິ່ງ ໂທລະພາບແບບອະນາລ໊ອກ ມີຄວາມລະອຽດພຽງ 720×576 ພິກເຊລ (PAL).