Jump to content

ແມ່ແບບ:Interwiki

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ວິກິພີເດຍ
ວິກິພີເດຍ

ວິທີໃຊ້

ໃຫ້ໃສ່ໃນໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບພາສາຕ່າງ ໆ ແລະເຊື່ອມໂຍງໄປຍັງວິກິພີເດຍພາສານັ້ນ ໆ ໂດຍໃຫ້ພິມໂຄ້ດ

{{Interwiki|ລະຫັດຍໍ່ຂອງພາສາອື່ນ}}

ຫຼື

{{Interwiki|code=ລະຫັດຍໍ່ຂອງພາສາອື່ນ}}