ແມ່ແບບ:ກ່ອງຂໍ້ມູນ ກາຕູນຍີ່ປຸ່ນ/ສິ່ງພິມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ມັງງະ
{{{title}}}
ຂຽນໂດຍ{{{author}}}
ແຕ້ມໂດຍ{{{illustrator}}}
ສຳນັກພິມ{{{publisher}}}
ສຳນັກພິມລາວ{{{publisher_lo}}}
ໃນເຄືອ{{{imprint}}}
ນິດຕະຍະສານ{{{magazine}}}
ນິດຕະຍະສານລາວ{{{magazine_lo}}}
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ{{{demographic}}}
ວາງຈຳໜ່າຍຕັ້ງແຕ່{{{first}}}{{{last}}}
ຈຳນວນເຫຼັ້ມ{{{volumes}}} (ປຶ້ມ)
Documentation icon ຄູ່ມືການໃຊ້ງານແມ່ແບບ[ສ້າງ]