ເອັນເອຊເຄ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


ບໍລິສັດການກະຈາຍສຽງແລະແຜ່ພາບແຫ່ງຍີ່ປຸ່ນ (日本放送協会, Nippon Hōsō Kyōkai) (ອັງກິດ: Japan Broadcasting Corporation; ຊື່ຫຍໍ້: ເອັນເອຊເຄ, NHK) ແມ່ນອົງກອນບໍລິການກະຈາຍສຽງແລະແຜ່ພາບສາທາລະນະຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ແລະມີຖານະເປັນໜ່ວຍງານສື່ສານມວນຊົນລະດັບແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີລາຍໄດ້ຈາກການຊຳລະຄ່າທຳນຽມ ຈາກຄົວເຮືອນທີ່ມີເຄື່ອງຮັບໂທລະພາບ ແລະເຄື່ອງຮັບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ໃນອັດຕາເຄື່ອງລະປະມານ 12 ໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ ຕໍ່ປີ.

ປະຫວັດ[ດັດແກ້]