Jump to content

ເສດຖາທິຣາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ເສດຖາທິຣາດ

ພະເຈົ້າໄຊຍະເສດຖາທິຣາດ ຫຼື ເຈົ້າໄຊເສດຖາ (1534 - 1571) ເຈົ້າຊີວິດປົກຄອງ ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ (ປົກຄອງໄດ້ ແຕ່ປີ 1548 ຈົນ ເຖິງ ປີ 1571).