ເສດຖະກິດຕະຫຼາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ແມ່ນ ລະບົບເສດຖະກິດປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ ການຜະລິດ ແລະ ການແຈກຢາຍ, ຈຳໜ່າຍ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ເປັນໄປຕາມ ກົນໄກເສລີອີງໃສ່ລາຄາໃນຕະຫຼາດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະບໍ່ມີປະເທດໃດ ທີ່ມີຕະຫຼາດເສລີສົມບູນ, ໂດຍທົ່ວໄປ ຕະຫຼາດເສລີ ມັກຖືກໃຊ້ເພື່ອສະແດງເຖິງ ຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມເສລີໃນລະດັບສູງໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ເປັນຕົ້ນ.