Jump to content

ເສດຖະກິດຕະຫຼາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ແມ່ນ ລະບົບເສດຖະກິດປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ ການຜະລິດ ແລະ ການແຈກຢາຍ, ຈຳໜ່າຍ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ເປັນໄປຕາມ ກົນໄກເສລີອີງໃສ່ລາຄາໃນຕະຫຼາດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະບໍ່ມີປະເທດໃດ ທີ່ມີຕະຫຼາດເສລີສົມບູນ, ໂດຍທົ່ວໄປ ຕະຫຼາດເສລີ ມັກຖືກໃຊ້ເພື່ອສະແດງເຖິງ ຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມເສລີໃນລະດັບສູງໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ເປັນຕົ້ນ.