Jump to content

ເຄື່ອງຮັບວິທະຍຸ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເຄື່ອງຮັບວິທະຍຸ (ອັງກິດ: radio receiver, ຝຣັ່ງ: récepteur radio) ແມ່ນເຄື່ອງມືສື່ສານທາງດຽວ. ເຮັດໜ້າທີ່ຮັບແລະເລືອກຄື່ນວິທະຍຸຈາກສາຍອາກາດ ແລ້ວນຳໄປສູ່ພາດຂະຫຍາຍຕໍ່ໄປ ໂດຍມີຊ່ວງຄວາມຖີ່ຂອງຄື່ນທີ່ກວ້າງ ແລ້ວແຕ່ປະເພດຂອງການໃຊ້ການ.