Jump to content

ເຂດບາງບອນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ເຂດບາງບອນ
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ
ຊື່ພາສາລາວ ເຂດບາງບອນ
ເມືອງເອກ ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ
ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ
​|-

เขตบางบอน เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองหลักของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สภาพทั่วไปทางด้านตะวันออกของเขตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและหนาแน่นปานกลาง โดยมีย่านการค้าและเขตอุตสาหกรรมภายในพื้นที่ ส่วนทางด้านตะวันตกเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเขตเกษตรกรรม