Jump to content

ເກມຄອມພິວເຕີ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເກມຄອມພິວເຕີ (ອັງກິດ: Personal computer game, ຝຣັ່ງ: jeu d'ordinateur) ໝາຍເຖິງເກມທີ່ຫຼິ້ນເທິງຄອມພິວເຕີ ຫຼາຍກວ່າເຄື່່ອງເກມຄອນໂຊ ຫຼືເຄື່ອງເກມອາຣເຂດ. ເກມຄອມພິວເຕີມີການພັດທະນາຈາກຮູບແບບການຫຼິ້ນແລະກາຟິກທີ່ຮຽບງ່າຍ ກ່ອນທີ່ຈະມີຮູບແບບສະຫຼັບຊັບຊ້ອນດັ່ງເຊັ່ນໃນປັດຈຸບັນ.