Jump to content

ອາສາສະໝັກ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ອາສາສະໝັກ (ອັງກິດ: volunteer) ແມ່ນຜູ້ທີ່ສະໝັກໃຈເຮັດວຽກເພື່ອປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນແລະສັງຄົມ ໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນໃດໆ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ອາສາເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ເສຍສະຫຼະ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນ ປ້ອງກັນ ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະພັດທະນາສັງຄົມ ໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ.