Jump to content

ອາຍແກັສແຫຼວ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ອາຍແກັສແຫຼວ (ພາສາອັງກິດ: Liquefied petroleum gas ຫຼື LPG) ແມ່ນ ເຊື້ອເພີງທາດອາຍທີ່ຢູ່ໃນສະພາວະທາດແຫຼວ ໃນ ອຸນະພູມປົກກະຕິ ຍ້ອນການເພີ່ມຄວາມກົດດັນໃສ່ ທາດອາຍ ເຊັ່ນ ອາຍບູຕັນ, ອາຍໂປຣປານ. ບາງເທື່ອກໍ່ເອີ້ນແບບສັ້ນວ່າ ອາຍແກັສLP

ຖັງອາຍແກັສ LPG ຂະໜາດ 45 ກິໂລ
ຖັງແກັສຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມັກເຫັນ ໃນ ໂຮງງານກັ່ນ

ການຜະລິດ, ເກັບມ້ຽນ, ຂົນສົ່ງ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ

[ດັດແກ້]

ຈະທຳການຮີບໂຮມເອົາ ອາຍແກັສຫຼັກ ຕາມ ບໍ່ນໍ້າມັນ, ບໍ່ອາຍເກັສ ຫຼື ໂຮງງານຜະລິດນໍ້າມັນ ແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາດແຫຼວ ໂດຍ ອຸປະກອນເພີ່ມຄວາມກົດດັນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເຢັນ. ອັດຕາຄວາມກົດດັນ ທີ່ຈຳເປັນ ແມ່ນ 0.2MPa (ປະມານ 2 ຄວາມກົດດັນອາກາດ) ສຳຫຼັບ ອາຍບູຕັນ (butane, CH3-CH2-CH2-CH3) ແລະ 0.8MPa (ປະມານ 8 ຄວາມກົດດັນອາກາດ) ສຳຫຼັບ ອາຍໂປຣປານ (Propane, CH3-CH2-CH3). ບໍລິມາດຂອງທາດແຫຼວ ແມ່ນຈະປະມານ 1 ສ່ວນ 250 ຂອງເວລາເປັນທາດອາຍ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຂົນສົ່ງສະດວກຂຶ້ນ. ໂດຍປົກກະຕິ ບັນດາທາດອາຍນີ້​ ຈະບໍ່ມີກິ່ນ ແຕ່ ເພື່ອ ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ສາມາດຮູ້ໄດ້ເວລາມີແກັສຮົ່ວ ຈະມີການປະສົມກິ່ນໃສ່ ກ່ອນ ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ທົ່ວໄປ.

ການນຳໃຊ້

[ດັດແກ້]

ຈຳນວນລົດທີ່ໃຊ້ ອາຍແກັສLP ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

95% ຂອງ ລົດຕັກຊີຈຳນວນທັງໝົດ ປະມານ 2 ແສນ 3 ໝື່ນ ຄັນ
ລົດເມ, ລົດຂົນສົ່ງ, ປະມານ 30 ພັນຄັນ
ລົດສ່ວນຕົວ ປະມານ 20 ພັນຄັນLPG