ອາການກົວເລກສິບເຈັດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ອາການກົວເລກສິບເຈັດ (ອັງກິດ: heptadecaphobia) ເປັນຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຈະເຫັນຈຳນວນ 17 ແລະຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ມັນ. ນີ້ແມ່ນປະເພດຂອງການສົງໄສແລະມີການພົວພັນກັບອາການກົວສະເພາະວັນສຸກທີສິບເຈັດ ຄໍານີ້ໃຊ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດໂດຍ: ອິຊາດໍ ຄໍລຽດ (Isador Coriat) ໃນໜັງສື ແອັບນໍເມົາ ໄຊໂຄໂລຈີ (ຈິດຕະວິດທະຍາຜິດປົກກະຕິ)