ສົມເດັດພະທີ່ນັ່ງສຸຣິຍາດອຳມະຣິນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ສົມເດັດພະທີ່ນັ່ງສຸຣິຍາດອຳມະຣິນ

ພະບໍລົມນາມາພິໄທ ເຈົ້າຟ້າເອກກະທັດ
ພະລາຊະອິສະລິຍະຍົດ ພະມະຫາກະສັດແຫ່ງອານາຈັກອະຍຸທະຍາ
ລາຊະວົງ ບ້ານພູຫຼວງ
ຄອງລາດ ຄ.ສ. 1758 - 7 ເມສາ ຄ.ສ.1767
ໄລຍະຄອງລາດ 9 ປີ
ຂໍ້ມູນສ່ວນພະອົງ
ພະລາຊະສົມພົບ ຄ.ສ.1718
ສະຫວັນຄົດ 17 ເມສາ ຄ.ສ.1767
ພະລາດຊະບິດາ ສົມເດັດພະເຈົ້າຢູ່ຫົວບໍຣົມໂກດ
ພະລາດຊະມານດາ ກົມຫຼວງພິພິດມົນຕີ
ພະອັກຄະລະມະເຫສີ ກົມຂຸນວິມົນພັກດີ