ສົມຜົນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ສົມຜົນ ຫຼື ສົມການ ແມ່ນ ປະໂຫຍກທາງຄະນິດສາດ ປະກອບໂດຍ ເຄື່ອງໝາຍ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສອງປະໂຫຍກ ເທົ່າກັນ. ສົມຜົນ ຈະປະກອບໂດຍ 2 ປະໂຫຍກ ຂັ້ນດ້ວຍ ເຄື່ອງໝາຍ "ເທົ່າກັບ" ເຊັ່ນ:

2 + 3 = 5.
x  (x-1) = x^2-x.
x^2-x = 0.

ເບິ່ງຕື່ມ[ດັດແກ້]