ສົນທະນາ:ສະມາຄົມປະຊາຊາດແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ອົງການຈັດຕັ້ງອາຊຽນ ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັ້ງຄືແນວໃດ?