ສົນທະນາຂອງຜູ້ໃຊ້:Au8ust

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ວິກິພີເດຍຢູ່ພາຍໃຕ້ສັນຍາ GFDL

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ!

ສະບາຍດີ, ຂໍຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ວິກິພີເດຍ! ຂໍຂອບໃຈທີ່ທ່ານສະລະເວລາເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມກັບພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າທ່ານຈະມັກ ແລະສົນໃຈຈະຢູ່ເວັບໄຊຕ໌ແຫ່ງນີ້. ລາຍການດ້ານລຸ່ມນີ້ ແມ່ນ ຂໍ້ແນະນຳສຳຫລັບຜູ້ມາໃຫມ່:

ພວກເຮົາຫວັງວ່າທ່ານຈະມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ ໃນ ການສ້າງ ແລະ ໃຊ້ວິກິພີເດຍ! ກະລຸນາລົງຊື່ຂອງທ່ານເມື່ອສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງຫມາຍ "~" ສີ່ເທື່ອ (~~~~); ເຊິ່ງມັນຈະເປັນການໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານພ້ອມກັບວັນເວລາທີ່ທ່ານຂຽນ. ຫາກທ່ານຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫລືອເພີ່ມຕື່ມ, ກະລຸນາອ່ານ Wikipedia:ຈະຖາມຄຳຖາມຢູ່ໃສ --Jose77 ໐໙:໐໖, ໓໑ ກໍລະກົດ ໒໐໐໗ (UTC)Reply[reply]

Hello[ແກ້ໄຂ]

Thanks for your advise :)

I have a question about translating Wikipedia from other languages. If I want to translate an article from Thai to Lao, what I'm to include in the translations? Maybe a link back?

Thanks in advance.

Just use this template at the bottom of each translated article:
This article was originally a direct translation from th:Article name
--Jose77 ໐໓:໓໖, ໓໑ January ໒໐໐໗ (UTC)
And also include the interwiki link to allow all the different languages to be linked with each other. For example if you translate th:วัดไทย you should add [[th:วัดไทย]] (without the nowiki visible in the source text). Ahoerstemeier ໒໑:໓໐, ໓໑ January ໒໐໐໗ (UTC)


Suggestion[ແກ້ໄຂ]

Hi, I think it would be easier if I translate it from Thai language. Do you have the given passage in Thai? Somebody could have translated it to Thai before.

au8ust ໑໒:໔໕, ໓໑ January ໒໐໐໗ (UTC)

Hi Au8ust, Here is the Thai version:


"การพูดที่แจ่มแจ้งแสดงถึงจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นการรับรอง ที่พวกเราสืบทอดกันมาบนอาณาจักรแห่งสวรรค์"


"พระคัมภีร์ (ซึ่งประกอบด้วย พันธสัญญาเดิม และ พันธสัญญาใหม่) ได้รับการดลใจจากพระเจ้า เป็นคัมภีร์แห่งสัจจธรรม และเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตของชาวคริสต์"
"พิธีศีลล้างบาป หรือ ศีลจุ่ม เป็นการให้สัตยาบาน เพื่อลบล้างบาป และเริ่มต้นชีวิตใหม่พิธีศีลล้างบาป ต้องทำในสถานที่ที่มีน้ำตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ทะเล หรือน้ำพุตามธรรมชาติ ผู้ที่ทำพิธีนี้แล้ว คือผู้ที่ได้รับ วิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นสื่อ ระหว่างผู้ทำพิธี และ พระเยซู คริสต์ ในการทำพิธี ผู้ที่ได้รับการทำพิธีต้องดำลงในน้ำให้มิด ตั้งแต่หัวจรดเท้า"
"พิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชนแห่งการชำระเท้า สามารถทำให้คนผู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของพระเยซูเจ้า แล้วยังถือเป็นการรับใช้ประดุจสิ่งซึ่งอยู่เป็นนิรันดร์ืที่ควรมีไว้ซึ่ง ความรัก, ความศักดิ์สิทธิ์, ความอ่อนน้อมถ่อมตน, การให้อภัย และ การรับใช้ ทุกคนที่ได้รับน้ำใน พิธีชำระบาป ให้เท้าของเขาเหล่านั้นถูกชำระในนามของพระคริสต์ การชำระล้างเท้าซึ่งกันและกันนั้นไม่ว่าเมื่อไรก็ถือเป็นสิ่งสมควร"
"วันบริสุทธิ์, วันที่ 7 ของสัปดาห์ (วันเสาร์), เป็นวันศักดิ์สิทธิ์, ได้รับพรและช่วยให้พ้นจากบาปโดยพระผู้เป็นเ้จ้า จะถูกเฝ้าดูภายใต้การเฉลิมฉลองแห่งการดลบันดาล และการไถ่บาปจากพระผู้เป็นเจ้าผู้งามสง่า และ้ด้วยความหวังแห่งการได้พักอย่างเป็นนิรันดร์ของชีวิตที่เข้ามา"


Thanks in advance. --Jose77 ໒໐:໒໐, ໓໑ January ໒໐໐໗ (UTC)

Here is Lao version ;)[ແກ້ໄຂ]

ການເວົ້າທີ່ແຈ່ມແຈ້ງ ສະແດງເຖິງຈິດວິນຍານອັນສັກສິດ ເປັນການຮັບຮອງ ທີ່ພວກເຮົາສືບທອດກັນມາເທິງອານາຈັກແຫ່ງສະຫວັນ

ພະຄຳພີ (ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ພັນທະສັນຍາເດີມ ແລະພັນທະສັນຍາໃຫມ່) ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກພະເຈົ້າ ເປັນຄຳພີແຫ່ງສັຈຈະທັມ ແລະເປັນບັນທັດຖານໃນການດຳເນີນຊິວິດຂອງ ຊາວຄຣິສ

ພິທີສີລລ້າງບາບ ຫລືສີລຈຸ່ມ ເປັນການໃຫ້ສັຕຕຍາບານ ເພື່ອລົບລ້າງບາບ ແລະເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດໃຫມ່ ພິທີສີລລ້າງບ້າງ ຕ້ອງເຮັດໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີນ້ຳຕາມທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ ແມ່ນ້ຳ ທະເລ ຫລືນ້ຳພຸຕາມທຳມະຊາດ ຜູ້ເຮັດພິທີນີ້ແລ້ວ ຄືຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ ວິນຍານອັນສັກສິດ ເຊິ່ງເປັນສື່ລະຫວ່າງຜູ້ເຮັດພິທີ ແລະພະເຢຊູຄຣິສ ໃນການເຮັດພິທີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການເຮັດພິທີ ຕ້ອງດຳລົງໃນນ້ຳໃຫ້ມິດ ຕັ້ງແຕ່ຫົວຮອດຕີນ

ພິທີຮັບເຂົ້າເປັນຄຣິສສາດສະນະຊົນແຫ່ງການຊຳລະຕີນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນຜູ້ນັ້ນ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພະເຢຊູເຈົ້າ ແລ້ວຍັງຖືເປັນການຮັບໃຊ້ປະດຸດສິ່ງເຊິ່ງຢູ່ເປັນນິລັນດອນ ມີໄວ້ເຊິ່ງຄວາມຮັກ, ຄວາມສັກສິດ, ຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ, ການໃຫ້ອະໄພ ແລະການຮັບໃຊ້ ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບນ້ຳໃນ ພິທີຊຳລະບາບ ໃຫ້ຕີນຂອງເຂົາເຫລົ່ານັ້ນ ຖືກຊຳລະໃນນາມຂອງພະຄຣິສ ການສຳລະລ້າງຕີນເຊິ່ງກັນແລະກັນນັ້ນ ບໍ່ວ່າເມື່ອໃດ ກໍ່ຖືວ່າເປັນສິ່ງສົມຄວນ

ວັນບໍລິສຸດ, ວັນທີ່ 7 ຂອງອາທິດ (ວັນເສົາ), ເປັນວັນສັກສິດ, ໄດ້ຮັບພອນ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຈາກບາບໂດຍພະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຖືກເຝົ້າດູແລ ພາຍໃນການສະເຫລີມສະຫລອງແຫ່ງການດົນບັນດານ ແລະການໄຖ່ບາບຈາກພະຜູ້ເປັນເຈົ້າຜູ້ງາມສະຫງ່າ ແລະດ້ວຍຄວາມຫວັງແຫ່ງການໄດ້ພັກຢ່າງນິລັນດອນຂອງຊີວິດທີ່ເຂົ້າມາ

THANKYOU VERY MUCH Au8ust for your excellent translation help!
I am very very grateful.
May you prosper!
(In the future, if you ever need any articles to be translated into the Chinese or Taiwanese language, then I would be glad to help you).
Yours Sincerely, From --Jose77 ໐໓:໐໖, ໑ February ໒໐໐໗ (UTC)
No problems :)
I'll try to continue translate more articles from Thai language to Lao language as soon as possible


Adminship Application[ແກ້ໄຂ]

I have nominated you for Administrator Here. --Jose77 ໐໓:໐໔, ໒ February ໒໐໐໗ (UTC)

Thanks for voting me :) , but to be honest, I think I have not enough time to take care of this adminship. So I voted Tuinui, because he is native Lao and he has much better English than me.

Translation of the "Welcome Template"[ແກ້ໄຂ]

Hi Au8ust,

This "Welcome Template" needs to be translated into Lao. Are you able help? --Jose77 ໒໒:໐໑, ໒໐ ກໍລະກົດ ໒໐໐໗ (UTC)Reply[reply]

OK, done. au8ust ໐໖:໓໗, ໒໙ ກໍລະກົດ ໒໐໐໗ (UTC)Reply[reply]
Brilliant work Au8ust! The Lao language looks very nice and neat. Now we can use it. --Jose77 ໐໘:໕໖, ໓໑ ກໍລະກົດ ໒໐໐໗ (UTC)Reply[reply]

สวัสดีครับ[ແກ້ໄຂ]

สวัสดีครับ :) --Manop ໐໕:໑໐, ໓໐ ກໍລະກົດ ໒໐໐໗ (UTC)Reply[reply]

สวัสดีครับผม, ผมชื่อ นิน นะครับ อยู่หลวงพระบาง. หากมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการใช้ศัพท์ภาษาในภาษาลาว สามารถติดต่อผมได้ตลอดเวลานะครับ. อ้อ... เกือบลืม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ວິກິພີເດຍ ພາສາລາວ นะครับ :D au8ust ໐໗:໓໓, ໓໐ ກໍລະກົດ ໒໐໐໗ (UTC)Reply[reply]
สวัสดีครับ ชื่อมานพนะครับ อ่านภาษาลาวได้นิดหน่อย แต่พิมพ์ไม่ได้ คงช่วยได้บ้าง ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในวิกิพีเดียไทยครับ ยินดีที่ได้รู้จัก --Manop ໑໗:໐໙, ໓໑ ກໍລະກົດ ໒໐໐໗ (UTC)Reply[reply]

Gratitude[ແກ້ໄຂ]

Thankyou very much Au8ust for your brilliant translation help!

I am very very Grateful.

May you be Blessed!

(As I had mentioned before, in the future if you ever need any articles to be translated into the Chinese or Taiwanese language, then I would be glad to help you).


Yours Sincerely, From --Jose77 ໐໙:໑໓, ໒໑ ສິງຫາ ໒໐໐໗ (UTC)Reply[reply]

สวัสดีครับ[ແກ້ໄຂ]

สวัสดีครับ ผมชื่อ กาย นะครับ เพิ่งเข้าวิกิพีเดียภาษาลาวเหมือนกัน แต่อยู่วิกิพีเดียไทยมานานแล้ว พอดีจะขอปรึกษาหน่อยนะครับ ว่าตรง "ประวัติการดัดแก้" น่าจะคงเหลือแค่ "ประวัติ" ดีไหม เพราะจะได้สั้น ๆ หน่อยครับ :P ผมคอยเข้ามาแก้ไขอยู่ประจำ ๆ นะครับ บางตัวก็เขียนมั่วเหมือนกัน แฮะ ๆ ... ยังไงก็รับปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิค และเรื่องโค้ดต่าง ๆ ครับ --ກາຍ ໑໒:໕໕, ໓໐ ມັງກອນ ໒໐໐໘ (UTC)Reply[reply]

ສະບາຍດີ ผมขอใช้ภาษาไทยก็แล้วกันนะครับ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้น (ແຕ່ເຮົາເປັນຄົນລາວ) เรื่องที่ถามมา ผมเองก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกัน ต้องปรึกษากันกับพี่ตุ้ยนุ้ยก่อน เพราะทำงานร่วมกัน (ตอนโหวต Admin มีกัน 3 คนมั้งถ้าจำไม่ผิด ฮา ๆ) au8ust ໐໖:໑໗, ໑໙ ກຸມພາ ໒໐໐໘ (UTC)Reply[reply]
อ้าว เป็นคนลาวหรือครับ :P ถามหน่อยครับ ระหว่าง ຊ່ວຍເຫຼືອ กับ ຊ່ອຍເຫຼືອ อันไหนถูกครับ --ກາຍ ໐໖:໕໖, ໑໙ ກຸມພາ ໒໐໐໘ (UTC)Reply[reply]
ຊ່ວຍເຫລືອ ครับ จำได้ว่า เขาเปลี่ยนประมาณสักน่าจะสิบกว่าปีก่อน แต่ว่ายังไงก็ตาม ถึงจะสะกดว่า ຊ່ວຍເຫລືອ แต่คนก็ยังชอบออกเสียงว่า ຊ່ອຍເຫລືອ​ อยู่ดีครับ --au8ust ໐໘:໐໖, ໒໐ ກຸມພາ ໒໐໐໘ (UTC)Reply[reply]

Article requests[ແກ້ໄຂ]

Hi! Would you mind looking at the article requests I posted at ສົນທະນາ:ໜ້າຫຼັກ#Lao_Air?

Thank you WhisperToMe ໐໐:໒໙, ໑໔ ກຸມພາ ໒໐໑໑ (UTC)Reply[reply]

Hi, I'll try to write some of those =) - au8ust ໑໒:໒໘, ໑໔ ກຸມພາ ໒໐໑໑ (UTC)Reply[reply]
Thanks! If you want, you can try to write the article for en:Federal Emergency Management Agency at ອົງການ ຄວບຄຸມໄພສຸກເສີນລັດຖະບານກາງ too. WhisperToMe ໐໕:໐໘, ໑໒ ມີນາ ໒໐໑໑ (UTC)Reply[reply]
Okay, I'll. au8ust ໐໘:໑໘, ໑໕ ມີນາ ໒໐໑໑ (UTC)Reply[reply]
Wow! that is a long page! Anyway, I've started an initially page for that in Lao language. Hope someone could continue it. au8ust ໐໔:໔໑, ໒໐ ມີນາ ໒໐໑໑ (UTC)Reply[reply]
Thanks for starting it! I posted the interwiki links WhisperToMe ໐໐:໓໙, ໒໗ ເມສາ ໒໐໑໑ (UTC)Reply[reply]

Lao name of Seattle Public Schools[ແກ້ໄຂ]

Would you mind looking at some documents to see what the Lao name of en:Seattle Public Schools is?

The documents are:

Once it is found, would you mind writing a short stub on the subject? Thanks, WhisperToMe ໐໖:໓໑, ໒໙ ເມສາ ໒໐໑໑ (UTC)Reply[reply]

Hi, I'll try looking into it. - au8ust ໒໓:໕໔, ໓໐ ເມສາ ໒໐໑໑ (UTC)Reply[reply]
Alrighty :) WhisperToMe ໐໗:໐໖, ໔ ພຶດສະພາ ໒໐໑໑ (UTC)Reply[reply]
Hi again! Have you had any luck in finding it? Thanks WhisperToMe ໒໐:໒໙, ໒໕ ສິງຫາ ໒໐໑໑ (UTC)Reply[reply]

ໃຫ້ຊ່ວຍແກ້ພາສາລາວ[ແກ້ໄຂ]

ເຫັນຄົນໄທມາຂຽນພາສາລາວຜິດແລະມັນມີຢູ່ເປັນຮ້ອຍບົດຄວາມ ຢາກໃຫ້ຊ່ວຍແກ້ພາສາລາວ ຢ່າງເຊັ່ນ ຊນລະທອນ ຄງຍິ່ງຍງ ເປັນ ຊົນລະທອນ ຄົງຍິ່ງຍົງ ຂອບໃຈຫຼາຍ--ຕາເວັນ (talk) ໑໔:໕໘, ໒໕ ຕຸລາ ໒໐໑໗ (UTC)Reply[reply]

ນອກຈາກນີ້ໃຫ້ເນັ້ນບົດຄວາມກ່ຽວກັນໃນປະເທດ ປະຈຸບັນມີແຕ່ເລື້ອງປະເທດໄທ--ຕາເວັນ (talk) ໑໕:໐໑, ໒໕ ຕຸລາ ໒໐໑໗ (UTC)Reply[reply]

ຄືຊິໄດ້ລຶບອອກ ແລ້ວແຈ້ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຫຼາຍກວ່າໄປນຳແກ້ໃຫ້ຄົບ ເພາະບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະມາຂຽນຜິດໆ ຖືກໆ ແບບນັ້ນຕະຫຼອດໄປ ແລ້ວພວກເຮົາກໍຕ້ອງນຳໄປແກ້ຕະຫຼອດໄປ ບໍ່ແມ່ນທາງອອກທີ່ຖາວອນ. ອາດຈະຕ້ອງມີການສ້າງ guidelines ສຳລັບນັກຂຽນພາສາໄທ ວ່າຄວນຂຽນແນວໃດ ຫາກຕ້ອງການປະກອບສ່ວນໃນ Wiki ພາສາລາວ ໂດຍສະເພາະການສະກົດຄຳສັບຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພາສາລາວກັບພາສາໄທ. ບັນຫາກໍຄືວ່າ ຕອນນີ້ບໍ່ມີໃຜສົນໃຈ Wiki ລາວແລ້ວ :( - au8ust (talk) ໑໘:໔໔, ໒໕ ຕຸລາ ໒໐໑໗ (UTC)Reply[reply]