ສະພາແຫ່ງຊາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນອົງການນິຕິບັນຍັດ ເຊິ່ງມີສິດຕົກລົງບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ບັນຫາພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ ທັງເປັນອົງການຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການບໍລິຫານ ແລະ ຕຸລາການ. ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນພົນລະເມືອງລາວ ທີ່ມີອາຍຸກະສຽນແຕ່ 18 ປີຂື້ນໄປເປັນຜູ້ເລືອກຕັ້ງຕາມລະບຽບການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍເລືອກຕັ້ງ,ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດໜຶ່ງມີອາຍຸການ 5 ປີ, ການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດໃໝ່ຕ້ອງແລ້ວຢ່າງຊ້າ 60 ວັນກ່ອນສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດເກົ່າຈະໝົດອາຍຸການ.

ລິ້ງຄ໌ເຊື່ອມຕໍ່[ດັດແກ້]

ສະພາແຫ່ງຊາດ