Jump to content

ວົງຜື

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຜື ແມ່ນຫຍ້າຊະນິດໜຶ່ງອັນເກີດຂື້ນໃນບຶງທາດຫລວງ. ຍັງບໍ່ພົບພໍ້ວ່າຄົນສາມາດບໍລິໂພກໄດ້ຫຼືບໍ່ ເພາະແມ່ນແຕ່ສັດລ້ຽງກໍ່ບັງບໍ່ກິນ (ຍົກເວັ້ນເວລາຕາກແຫ້ງແລ້ວ ຫຍ້າຈະມີຄວາມຫອມສຳລັບງົວ, ງົວຈຶ່ງມັກກິນ). ຫຍ້າອັນເອີ້ນວ່າ ຜື ນີ້ ແມ່ນມີລຳກ້ານທີ່ສາມາດຍາວຮອດ 2 ແມັດ (ລວມທັງດອກ), ລຳກ້ານເປັນ 3 ຫຼ່ຽມ ແລະ ຄົມຄັນຈັບບໍ່ຖືກຈັງຫວະສາມາດບາດມືໄດ້. ລຳກ້ານຫຍາບ, ລຳຕົ້ນຈະອ່ອນ ທາງປາຍດອກຈະນ້ອຍ. ມັກເກີດໃນລະດູຝົນ. ນອກຈາກຜືແລ້ວ ຍັງມີຫຍ້າຮັງກາຕື່ມອີກ ທີ່ຊາວບ້ານນິຍົມຊົມຊື່ນເອົາມາຕໍ່າສາດ.

Photo[ດັດແກ້]

Cyperus rotundus, Kerala
Broad-leaved cotton-grass (Eriophorum latifolium)
Carex serotina