ວິຊາຊີບ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


ໂດຍທົ່ວໄປ ວິຊາຊີບ(ພາສາອັງກິດ: profession) ຈະໝາຍເຖິງ ຄວາມຮູ້, ຄວາມຊຳນານ ທີ່ ຈຳເປັນ ໃນ ການຄອງອາຊີບ ໃດໜື່ງ ເຊັ່ນ ນາຍຊ່າງ, ນາຍໝໍ, ນາຍຄູ ແລະອື່ນໆ. ມັນ ແມ່ນ ຄຳປະສົມ ລະຫວ່າງ ຄຳວ່າ ວິຊາ ທີ່ແປວ່າ ຄວາມຮູ້ ແລະ ອາຊີບ ທີ່ ໝາຍເຖິງ ວຽກງານໃດໜຶ່ງທີ່ ຄົນຜູ້ໃດໜຶ່ງເຮັດເພື່ອ) ຄອງຊີບ ຫຼື ດຳລົງຊີວິດ. ໂຮງຮຽນ ທີ່ ທຳການສິດສອນ ວິຊາຊີບ ມັກຖືກເອີ້ນວ່າ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ຫຼື ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ (professional training school) [1].