ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ນັບແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາ ບ້ານເມືອງນ້ອຍໄດ້ມີໂຮງຣຽນວິຊາຊີບເກີດຂື້ນແຫ່ງຫນຶ່ງ ນັ້ນກໍ່ຄື ໂຮງຮຽນ ກົດຫມາຍເມືອງນ້ອຍ, ເຊີ່ງໄດ້ແຍກໂຕອອກມາຈາກ ໂຮງຮຽນກົດຫມາຍດອນນົກຂຸ້ມ ເພື່ອຮອງຮັບນັກຮຽນທີ່ເພີ່ມຂື້ນໃນທຸກໆປີ ເຊີ່ງກໍ່ມີທັງນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນນັກຮຽນທີ່ມາຈາກທົ່ວທຸກແຂວງໃນປະເທດລາວ.